79

Een doekje voor het bloeden?

VVD en PvdA zijn het in hoofdlijnen eens over waar gesneden gaat worden om zes miljard extra aan bezuinigingen te kunnen realiseren

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het in hoofdlijnen met elkaar eens over waar er straks extra gesneden gaat worden. Voor 2014 moet het kabinet 6 miljard euro extra bezuinigen. Aan de vooravond van het zomerreces is het de partijen gelukt het eens te worden over de invulling van dat pakket. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van bronnen rond het kabinet.

De Europese Commissie eist dat Nederland in 2014 met in totaal 6 miljard euro aan structurele bezuinigingen komt. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën, kwam in maart al met meer dan 4 miljard aan bezuinigingen. Daardoor stond het kabinet voor de taak om nog eens 2,7 miljard euro aan ruimte te vinden.

Woensdagavond is de coalitietop voor het laatst voor het zomerreces bijeen gekomen. Volgens bronnen zijn de partijen het op hoofdlijnen met elkaar eens geworden. Wel benadrukken de bronnen dat een definitief besluit niet voor half augustus zal vallen, omdat de coalitie dan pas zal beschikken over de nieuwste koopkrachtontwikkelingen en economische ramingen, die nog kunnen leiden tot aanpassingen.

De hoofdlijnen
Ministeries moeten met de stofkam door hun uitgaven. Het kabinet wil hiermee 700 miljoen euro bijeen schrapen. Ook zijn de PvdA en de VVD van plan om 1,2 miljard euro extra aan belastingen te heffen, door mensen die hun ontslagvergoeding in een zogenoemde ‘stamrecht bv’ hebben weggestopt, de mogelijkheid te geven die bv in 2014 in één keer te laten uitbetalen tegen een voordelig belastingtarief. Het kabinet hoopt hiermee bovendien dat deze eenmalige uitbetaling tot meer consumptie leidt, wat de economie ook weer een impuls geeft.

De overige bezuinigingen komen uit de zorg. Het kabinet wil de kostenstijgingen bij ziekenhuizen en artsen drukken en medicijnvergoedingen versoberen. Ook staat het inkomensafhankelijker maken van de zorgtoeslag op de lijst, om ervoor te zorgen dat mensen met hogere inkomens er minder snel voor in aanmerking komen. Hoeveel de bezuinigingen in de zorgsector moeten gaan opleveren is nog onduidelijk.

Een deel van de bezuinigingen zoals nu gepland staat is niet structureel en levert in 2015 al geen geld meer op. Daarom heeft het kabinet voor 2015 extra plannen bedacht, zo zou het wegzetten van nieuwe ontslagvergoedingen in stamrecht bv’s worden verboden, waardoor die vergoedingen direct belast kunnen worden. Dat kan het Rijk jaarlijks 800 miljoen euro opleveren. Ook willen de partijen toeslagen voor ouderen met een AOW versoberen; alle toeslagen moeten voor hen inkomensafhankelijk worden. Afhankelijk van de precieze uitwerking, zou dit zo’n 250 miljoen euro kunnen opleveren.

De PvdA en de VVD komen op 19 augustus voor het eerst weer bij elkaar.

NRC: VVD en PvdA zijn het in hoofdlijnen eens over pakket van 6 miljard

Geef een reactie

Laatste reacties (79)