Laatste update 15:20
38

Eenzaamheid neemt vooral onder ouderen toe

Eenzaamheid neemt vooral onder kwetsbare groepen toe. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldt dat vooral onder ouderen die maatschappelijke ondersteuning van hun gemeente krijgen, de eenzaamheid toeneemt. Haast een kwart (22 procent) van hen voelde zich vorig jaar erg eenzaam, tegenover 17 procent vorig jaar.

Jaarlijks meet het SCP in de monitor Sociaal Domein hoe het met burgers gaat. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en voor het aan het werk helpen van kwetsbare groepen. Zo’n 1,6 miljoen mensen krijgen van de gemeente steun. Het SCP kijkt naar hoe het met deze groep gaat.

Over de hele linie blijft de kwaliteit van leven constant, al zijn er volgens het SCP nog wel knelpunten. De Volkskrant schrijft:

Zo is het volgens de onderzoekers onduidelijk of het iedereen lukt het huishouden te organiseren met hulp van hun netwerk van familie of buren, zoals de bedoeling is.

Sommige kwetsbaren hebben een beperkt netwerk, bijvoorbeeld alleenstaanden zonder kinderen. De eenzame ouderen hebben bijvoorbeeld veelal geen intieme relatie of een vertrouwenspersoon.

Ouderenbond Anbo zegt in een reactie op het rapport het jammer te vinden dat gemeenten zo bezuinigen op ontmoetingsruimtes.

[su_quoteUit dit rapport blijkt dat gemeenten bewoners moeten ondersteunen bij het versterken van hun netwerk […] Meer mensen ervaren eenzaamheid. De overheid gaat er soms te gemakkelijk van uit dat mensen zich wel redden binnen hun netwerk.[/su_quote]

Veel Nederlanders denken overigens dat de zorg slechter is geworden van de decentralisatie . Vooral ouders van kinderen die gebruik maken van jeugdzorg zijn niet blij met de transitie, onder meer vanwege de lange wachtlijsten. Ook vinden veel mantelzorgers en kwetsbare burgers het lastig om de juiste ondersteuning te vinden in hun gemeente.

Cc-foto: Barbara Hobbs

 

Geef een reactie

Laatste reacties (38)