23

Eigen risico houdt patiënt weg bij huisarts

Nivel constateert dan het verhoogde eigen risico juist een drempel opwerpt voor noodzakelijke zorg

Terwijl het nieuwe zorgsysteem de gang naar de huisarts moest vergemakkelijken zijn patiënten de weg kwijt. Uit een enquête van het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheid) blijkt dat veel mensen de huisarts mijden omdat ze denken dat het onder hun eigen risico valt. Een huisartsenconsult valt echter onder de basisverzekering.

Het Nivel ondervroeg hun consumentenpanel, bestaande uit ongeveer 6000 personen van 18 jaar en ouder. Het instituut vermoedt dat veel mensen denken dat een huisartsbezoek onder het eigen risico valt of dat ze niet naar de huisarts zullen gaan om een doorverwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen.

De kans bestaat dat mensen door een zo sterk gestegen eigen risico ook werkelijk gaan afzien van noodzakelijke zorg”, stelt Margreet Reitsma van het Nivel. “Dit kan door verergering van een aandoening juist leiden tot hogere zorgkosten. Bijvoorbeeld doordat ziekten in een later stadium worden ontdekt of doordat mensen een beroep moeten gaan doen op dure zorg in ziekenhuizen voor een infectie die aanvankelijk in de huisartsenpraktijk al aangepakt had kunnen worden. Dan schiet de verhoging van het eigen risico dus zijn doel voorbij.”

Het eigen risico gaat volgend jaar omhoog van 220 euro naar 350 euro. De verwachting is dat mensen daardoor minder niet-noodzakelijke zorg zouden gebruiken, waardoor de collectieve zorgkosten zouden dalen, maar dit eigen risico kan echter ook het noodzakelijke zorggebruik beïnvloeden. Bij een eigen risico van 300 euro lijkt een omslagpunt te liggen waarbij meer dan de helft van de burgers belemmeringen voorziet om noodzakelijke zorg te gebruiken, aldus het Nivel.

In 2012 gaf 9 procent van de mensen aan minder zorg te gebruiken vanwege het verplichte eigen risico. Het Nivel verwacht dat dit percentage oploopt, vooral voor mensen met een matige of slechte gezondheid en mensen met een laag inkomen.

Volkskrant: Patiënten mijden huisarts om eigen risico

cc-foto: Johan Wieland

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (23)