18

Eindelijk: ganzen afschieten mag niet meer

Althans, zonder vergunning en in natuurgebieden

Vanaf woensdag mogen ganzen in en rond beschermde Overijsselse natuurgebieden voortaan niet langer zonder vergunning worden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State besloten. Het verbod geldt voortaan voor alle Natura-2000-gebieden, wat onderdeel uitmaakt van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

De ganzen werden voorheen afgeschoten om landbouwgewassen te beschermen. Met het afschieten van de diertjes, zou echter de Natuurbeschermingswet worden overtreden, aldus de Vogelbescherming. En dus stapten zij naar de rechter, waar de organisatie met succes betoogde dat het afschieten van de dieren in en rond beschermde natuurgebieden het leven van de vogels daar verstoort.

De Raad van State oordeelt nu dat de klacht gegrond is. Het afschieten heeft negatieve effecten op de zwanen, watersnippers en kraanvogels, zo oordeelt de Raad van State. De Volkskrant schrijft hierover:

Op grond van het Overijsselse besluit zijn in deze provincie duizenden ganzen afgeschoten. De provincie Overijssel zei altijd dat een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet niet nodig was. De Raad van State geeft de provincie hierin ongelijk. Het is nu aan Overijssel hoe ze met dit vonnis omgaat, meldde een woordvoerder van de Raad van State. De provincie kan het afschieten meteen stilleggen of toch overgaan tot het schieten met gebruik van de vereiste vergunning.

De Gedeputeerde Staten van Overijssel menen dat boeren in de provincie veel last hebben van het groeiende aantal ganzen. Waren het er in 2005 nog zo’n 14.400, in 2013 groeide de populatie door tot zo’n 25.000. Als het aan de provincie ligt, zou het aantal teruggebracht worden tot het aantal van 2005. Met de overwinning van de Vogelbescherming mogen de ganzen voortaan alleen afgeschoten worden als er een vergunning wordt verleend, en die wordt alleen verstrekt al de effecten op de natuur onderzocht zijn. Een woordvoerder van het provinciebestuur zegt dat de uitspraak nog wordt onderzocht. 

Het CDA in het Europarlement zal de uitspraak van de rechter met ongenoegen hebben ontvangen. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer Pierik betoogde dinsdag nog dat Nederland te streng is in haar bescherming van het natuurlandschap. Nederland zou veel strenger zijn dan nodig volgens de Europese richtlijnen. Schreijer Pierik:

We zouden per gebied met elkaar moeten kijken wat goed is, daar is ruimte voor binnen de Europese regels, maar we luisteren in Nederland te veel naar de natuurorganisaties […] Als een boer bijvoorbeeld al honderden jaren naast een veld met blauwgras woont, moet hij nu ineens vertrekken. Of steenfabrieken die moeten gaan aantonen welke schade zij voor de natuur zijn geweest, maar die zitten er ook al honderden jaren. En het ergste is denk ik nog op de Hoge Veluwe, daar wil men de heide mooi houden, maar mogen de bosjes niet worden gekapt, want dat stoort de vogeltjes die erin zitten. Daarover zouden mijn collega’s in Europa zeggen: ‘Die Hollanders die sind ja ganz verrückt’.

Liever ziet zij dat de regels worden versoepeld, want dat levert meer geld op.

cc-foto: Martijn van Exel

Geef een reactie

Laatste reacties (18)