43

Elektrische auto niet zo groen als gedacht

Toename elektrische auto's kan CO2-uitstoot doen stijgen … milieugroepen willen af van nul-emissie label … milieubesparing werkt alleen bij groene stroom

Elektrische auto’s zijn minder groen dan gedacht, sterker nog ze kunnen zelfs milieuvervuilender werken. Dat stellen drie milieugroepen, waaronder Greenpeace, op basis van Nederlands onderzoek.

Het bureau CE Delft stelt dat stroom opgewekt uit bruinkool vuiler is “dan onze huidige verbrandingsmotoren”. In een rapport (Nederlandse samenvatting, pdf) dat verschijnt op het moment dat de EU zich voorbereidt op maatregelen om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken, staat dat elektrische auto’s juist tot een stijging van de CO2 uitstoot kunnen leiden als er geen gebruik wordt gemaakt van groene stroom. De organisaties stellen voor dat met slimme technologie bij oplaadpunten de groene stroom ‘herkend’ kan worden. Alleen die energie zou moeten vallen onder voorkeursmaatregelen. Nu nog tellen elektrische auto’s als nul-emissie voertuigen. Fabrikanten die de voertuigen produceren compenseren daarmee op papier de vervuiling die de rest van de geproduceerde auto’s veroorzaakt. 

De milieuorganisaties vrezen ook dat de auto-industrie het onderzoek naar het zuiniger maken van brandstof-auto’s stopt. Dinsdag vergadert de EU in San Sebastian over het onderwerp. Spanje is een van de leidende landen in het winnen en toepassen van groene stroom.

De aanbevelingen van CE Delft luiden:

– Verhoog de streefdoelen voor hernieuwbare energie per EU-land met de te verwachten toename van het aantal elektrische auto’s. Anders leidt elektrisch rijden tot extra stroomproductie uit de bestaande elektriciteitscentrales.
– De huidige EU-verordening voor CO2 uit auto’s moet worden aangepast, anders leidt de komst van elektrische auto’s tot innovatieluiheid voor de verbrandingsmotor, terwijl daar de komende twintig jaar nog veel CO2 reductie kan worden bereikt. Nu mag de autofabrikant de nul-uitstoot van de elektrische auto meetellen bij de CO2 cijfers van zijn hele productenpakket, en zorgt de elektrische rijder er voor dat een vervuilende SUV niet zuiniger wordt.
– Pas na 2020 rijden er zoveel elektrische auto’s dat hun accu’s een slimme bufferopslag worden voor het groeiende, wisselende aanbod van wind- en zonne-energie. Maar dit vraagt wel om slimme technieken om vraag en aanbod naar elektriciteit beter te kunnen sturen. Deze moeten nu al worden ontwikkeld.
– De overheid en energiebedrijven kunnen de vrijwillige aankoop van groene stroom van elektrische rijders stimuleren met belastingmaatregelen, en door via de oplaadpalen groene stroom te leveren.

cc-foto: Simon Aughton

Geef een reactie

Laatste reacties (43)