100

Elsevier heeft recht op rechts

Commissie: Media mogen selecteren op politieke kleur

Elsevier mag op haar internetforum reacties weren die niet in lijn zijn haar eigen opvattingen. De Commissie Gelijke Behandeling in Utrecht oordeelde dat persorganen zelf mogen bepalen welke identiteit en politieke kleur het heeft. Dat betekent dat zij ‘gekleurde’ reacties mogen verwijderen die niet passen bij hun eigen opvattingen.

Hoofredacteur Arendo Joustra had een klacht binnengekregen van een man die zich gediscrimineerd voelde omdat zijn D66-achtige opvatting in een reactie niet werd geplaatst. De commissie oordeelde dat het weigeren van die reactie ‘hoort bij de keuzevrijheid van het medium’.

De reactie was door Elsevier in eerst instantie alleen geweigerd vanwege grof taalgebruik. Joustra: “We hebben ons op dit punt niet willen verweren, want het ging ons om het principiële punt. Maar als we de reacties hadden verwijderd om politieke redenen, vinden we dat we dit mogen doen. Gelukkig is de Commissie dat na twee jaar nadenken met ons eens.”

Het oordeel van de commissie is bijzonder omdat voor het eerst het discriminatieverbod verenigbaar is met internationale verdragen. Persvrijheid is een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting dat is vastgelegd in het Europees verdrag van de rechten van de mens.

Joustra is tevreden met de uitspraak:

“Pluriformiteit van de pers houdt in dat de media ook van elkaar verschillen in politieke kleur. En die eigen identiteit kun je alleen behouden als je zelf mag bepalen wie je toelaat tot je kolommen. Dat is niet aan de overheid of de rechter. Voor de journalistiek is dit een belangrijke uitspraak.”

Geef een reactie

Laatste reacties (100)