18

Energieproductie onverminderd vuil

10 miljard EU-subsidie per jaar voor vervuilende biobrandstoffen ... EP verwerpt uitstoot beperkende noodmaatregel ... Kyoto verder weg dan ooit

In navolging van de VS lijkt nu ook de Europese Unie de gemaakte afspraken uit het Verdrag van Kyoto los te laten. Gisteren stemde het Europees Parlement onverwacht tegen het bevriezen van de prijs van emissierechten. Een noodmaatregel die als doel had het alsmaar goedkoper worden van CO2 vervuiling binnen de Unie een halt toe te roepen. Tegelijkertijd trekt natuurorganisatie Natuur en Milieu aan de bel over de miljarden die jaarlijks worden verspild aan het subsidiëren van biobrandstoffen. Deze ontwikkelingen bevestigen de uitkomst van onderzoek van het Internationaal Energie Agentschap, dat in een vandaag verschenen rapport stelt dat inspanningen om de wereld van schone energie te voorzien zijn vastgelopen.

Ramp voor groene investeringen
Tegenstanders van de noodmaatregel, het zogeheten ‘backloading’, vreesden aan de ene kant dat een dergelijke afspraak het vertrouwen in de gemaakte afspraken over luchtvervuiling zou beschadigen en daarmee verdere hervormingen op lange termijn in de weg zouden staan, terwijl andere Europarlementariërs vooral de Europese economische concurrentiepositie wilden beschermen. Ook werd afgesproken om tijdelijk de uitstoot van intercontinentale vluchten niet mee te tellen in de CO2-metingen.

Judith Merkies, Europarlementariër namens de PvdA, sprak van “Een klap die het Europees systeem voor emissiehandel voorlopig waarschijnlijk niet te boven komt.” De gevolgen van de beslissing waren vandaag al zichtbaar. Het twitteraccount van Merkies:

CO2-prijs met 40% gezakt na verwerpen van backloading vanmiddag. Een ramp voor groene investeringen!

Automobilist draait op voor kosten vuile biobrandstof
Hoewel breed is aangetoond dat biobrandstoffen geen klimaatwinst opleveren, investeert de EU jaarlijks tien miljard in de biobrandstoffensector. Ook werd een oproep van producenten tot ophoging van de bijmengverplichting als doel overgenomen door de EU, waardoor de jaarlijkse subsidiekosten aan de sector op zouden lopen tot wel 30 miljard per jaar in 2020. Deze verplichte bijmenging wordt in veel gevallen doorberekend aan de automobilist, die extra betaalt voor niet-duurzame biobrandstof.

Energieproductie net zo vuil als 20 jaar geleden
Het vandaag verschenen IEA-rapport stemt al even somber en stelt dat de compromisvolle benadering van de afgelopen jaren op niets is uitgelopen. Directeur Maria van der Hoeven:

Ondanks vele gesprekken met wereldleiders en een snelle groei van duurzame energie in het afgelopen decennium is de gemiddelde eenheid energie die vandaag geproduceerd wordt net zo vuil als 20 jaar geleden.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)