Laatste update 09:45
146

“Er is geen ‘multicultureel drama’, het gaat met de integratie juist steeds beter”

Er is in Nederland geen sprake van een ‘multicultureel drama’. Het gaat met de integratie juist steeds beter, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in de podcast Betrouwbare Bronnen. ‘Het multiculturele drama’, waar Paul Scheffer in het jaar 2000 een essay over schreef, was volgens Van Mulligen de afgelopen 20 jaar ten onrechte een ‘nationale obsessie’.

“Het gaat steeds beter met de integratie. Kijk naar de arbeidsparticipatie, het onderwijsniveau en de daling van de misdaad onder mensen met een niet-westerse achtergrond. Van tienerjongens kennen we allemaal wel voorbeelden van rottigheid die ze uithalen. Tienerjongens met een niet-westerse achtergrond zijn nu minder crimineel dan jongens met een Nederlandse achtergrond tien jaar geleden.”

Volgens ‘de cijferman van Nederland’ is er ook geen sprake van ‘islamisering van de samenleving’: “Ik denk dat het eerder andersom is: moslims nemen Nederlandse gebruiken over.”

In de podcast weerspreekt Van Mulligen een aantal Nederlandse broodjes aap. Hij heeft kritiek op het boek ‘Fantoomgroei, waarom we steeds harder werken voor steeds minder’ van Sander Heijne en Hendrik Noten. Werkenden zagen de economische groei nauwelijks terug in hun portemonnee, is hun stelling. “Er is niets dat daarop wijst”, zegt Van Mulligen. Gemiddeld per huishouden kan het kloppen, maar het aantal huishoudens is de laatste tientallen jaren fors toegenomen en ze bestaan uit veel minder mensen. “Per Nederlander is er gemiddeld echt geen sprake van ‘fantoomgroei’.”

De CBS-man spaart ook Thomas Piketty niet, die stelt dat de kloof tussen een zeer rijke bovenlaag en de rest fors is toegenomen: “Hij maakt een aantal goede punten, maar hij haalt ook verschillende zaken door elkaar. Met de meeste mensen op de wereld gaat het veel en veel beter dan voorheen.” De inkomensongelijkheid in Nederland behoort tot de laagste ter wereld, de helft van de inkomens wordt via de overheid herverdeeld.
Volgens Van Mulligen heeft Nederland een prima uitgangspositie om snel uit de coronacrisis te komen. Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld en met slimme economische groei zal dat ook na corona zo blijven.

Eén groot probleem ziet hij wel: in Nederland werken hoogopgeleide vrouwen veel minder uren dan hoogopgeleide mannen. Hierin verschilt Nederland enorm met andere welvarende landen. Het is dan ook niet vreemd dat nog steeds weinig vrouwen in de top van bedrijven zitten, meent hij.

Geef een reactie

Laatste reacties (146)