23

Er valt wat te kiezen: 61 partijen

Van 'De Stem van Jezelf' tot 'Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners'

De Kiesraad meldt dat 61 partijen zich hebben ingeschreven om deel te nemen aan de landelijke verkiezingen op 9 juni. Naast de bekende partijen die reeds deel uit maken van het parlement heeft zich een hele reeks splinterpartijen aangediend.


Door redactie Joop

Zo is er de partij Ik Stem Voor Nederland die wil bereiken dat de bevolking via internet over elk wetsvoorstel meestemt. Internet blijkt sowieso een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op het democratisch denken. De partij Meebeslissen.nl bijvoorbeeld wil ook dat de burger online meebeslist. Politici worden daarbij overbodig. De partij Verenigd Nederland wil de haar ter beschikking staande middelen, zoals een faxnummer, inzetten om de mening van de burger te peilen. Daartoe heeft de partij onder meer een in retro-style (1992) uitgevoerde website in gebruik genomen. Net als Meebeslissen.nl richt ze zich vooral tegen de zojuist afgeschoten kilometerheffing.

De Partij van de Niks is streng in de eigen ideologie:

De Partij van de Niks zal nooit meedoen in een coalitie of toetreden tot een regering. Wij zijn er alleen als het geweten van de bestuurders. Het is OK als mensen graag bestuurder willen worden, maar laat ze het wel goed doen! Met oog voor het belang van de mensen en zonder zakkenvullerij!

Kortom, dat is niet zomaar niks. Niks wil overigens geheel in de geest van de naam nu al fuseren met Lijst 0, de ‘verboden’ partij van omroep BNN. Dan wordt het dus twee keer niks.

Dan is er ook nog de Partij voor de Mens en alle overige aardbewoners die onderscheid wil maken tussen “de menselijke mens (de mens) en de primitieve mens (de onmens)”. Of die laatsten ook stemrecht hebben is niet bekend.

De Partij van Djkaan richt zich vooral op daklozen en andere probleemgevallen. Of zoals de eenmanspartij het letterlijk zelf zegt:

Mijn partij wordt een partij dat klaar zal staan voor iedereen, met name voor de  mensen die financieeél zwak in de samenleving zijn. Niet alleen de zwakkeren, ook voor de middenklasse en niet te vergeten voor onze oudere mensen die het land tot zo verre voor ons klaar hebben laten staan.

Ook uit andere registraties blijkt dat van het democratisch proces een zekere therapeutische kracht uitgaat. Zo is er de partij Burgers voor Burgersbelangen die vooral wil dat de PVV wint. 

De hele lijst met geregistreerden staat hier.

Overigens zal slechts een deel van de geregistreerde partijen daadwerkelijk aan de verkiezingen deelnemen. De rest sneuvelt op formaliteiten als bijvoorbeeld het vinden van kandidaten en steunverklaringen.

Bij de vorige landelijke verkiezingen hebben zich 74 partijen laten registreren, slechts 24 daarvan deden uiteindelijk mee, meldt de Kiesraad. In de huidige Tweede Kamer zitten, inclusief Rita Verdonk, elf partijen.

Fictieve partijposter, gemaakt voor een schoolproject. (Foto: Prins Richard, Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (23)