Laatste update 07 januari 2016, 06:12
11

Erik Staal koopt Vestia af met 1 miljoen

Erik Staal, die als oud-topman van woningcorporatie Vestia verantwoordelijk wordt gehouden voor het ‘derivatendebacle’ wat 2,7 miljard aan schade berokkende, heeft een rechtszaak tegen zijn persoon afgekocht voor één miljoen euro. Staal en zijn collega-oud-commissarissen hebben altijd ontkend te hebben geweten van wat door NRC als ‘de grootste ramp in de sociale huisvesting’ wordt omschreven.

Vestia gold ooit met 80.000 woningen als hét voorbeeld voor de corporatiesector, maar begin 2012 werd duidelijk dat de instelling als een kaartenhuis dreigde in te storten. Kasbeheerder Marcel de V. bleek met tussenpersoon Arjan G. voor 23 miljard aan risicovolle derivaten (renteverzekeringen voor leningen) te hebben aangekocht. Arjan G. verdiende er 20 miljoen euro aan provisie mee en de helftdaarvan kwam via de achterdeur terug bij Vestia’s kasbeheerder.

De derivatencontracten werden uiteindelijk in 2012 met veel moeite door Vestia afgekocht voor 2,1 miljard euro, maar volgens de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties bedraagt de totale schade zelfs 2,7 miljard euro. In ruil voor het staken van alle civiele procedures krijgt Vestia nu in totaal 4,8 miljoen van de oud-bestuurders. Eén miljoen van Staal, 500.000 euro van zes oud-commissarissen samen en 3,3 miljoen euro uit de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders die Vestia had afgesloten.

Vestia schikte eerder al voor 55 miljoen euro met ABN Amro om alle aansprakelijkheid af te kopen. Mocht Vestia ook tegen andere banken gaan procederen, dan lopen zij echter het risico dat die banken de afspraak over de afkoopsom van 2,1 miljard euro, het bedrag waarmee Vestia alle derivatencontracten heeft afgekocht, openbreken. Het Zwitserse Credit Suisse deed als enige bank niet mee aan de gezamenlijke deal, klaagde Vestia aan en kreeg 84 miljoen euro. Tuchtzaken tegen de voormalige accountants, KPMG en Deloitte werden vooralsnog verloren, maar zijn in hoger beroep. Vestia heeft daarnaast kasbeheerder Marcel de V. aansprakelijk gesteld.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)