71

Ernstige schulden voor twintig procent van Nederlandse huishoudens

Groeiende groep mensen kan rekeningen niet meer betalen ... Stap naar schuldhulpverlening blijft uit

Twintig procent van de Nederlandse huishoudens heeft te maken met risicovolle of zelfs problematische schulden. Desondanks stappen veel schuldenaren niet naar de schuldhulpverlening, slechts een klein deel krijgt hulp bij het oplossen van hun financiële problemen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het ministerie van Sociale Zaken.

Het aantal mensen met risicovolle schulden, schulden die nog niet problematisch zijn, is de afgelopen drie jaar iets gestegen. Van 17 procent van de huishoudens in 2012, naar 18 procent nu. Omdat slechts een kleine 2,5 procent van hen aan de bel trekt bij de professionele hulpverlening, is er een grote kans dat veel schulden uiteindelijk problematisch worden. 

Ook de aard van de schulden is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. In 2012 bestonden de schulden nog veelal uit achterstanden bij kredietfaciliteiten, nu gaat het in veel gevallen om rekeningen die niet meer betaald kunnen worden en zich zodoende opstapelen. De vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) wil dan ook dat schuldeisers als woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiemaatschappijen alerter zijn op de problematiek en mensen die echt niet meer kunnen betalen doorverwijzen naar de hulpverlening.

Volgens het rapport is een van de redenen voor het niet inschakelen van schuldhulpverlening de gedachte dat die vooral voor anderen is bedoeld. ‘Het wordt gezien als een laatste redmiddel voor de allerergste gevallen, waartoe huishoudens zichzelf niet rekenen.’ Het ministerie pleit er in het rapport dan ook voor dat gemeenten de hulpverlening laagdrempeliger maken en de positieve kanten ervan meer benadrukt.

De probleemgroep bevindt zich vooral onder mensen met een laag inkomen, gecombineerd met een laag opleidingsniveau en wonend in een huurwoning. Staatssecretaris Jetta Klijnsma schrijft aan de Kamer dat het van belang is dat mensen op tijd aan de bel trekken. Omdat het bij de nieuwe groep schuldenaren vooral gaat om mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, denkt Klijnsma echter ook dat die groei wel weer zal afvlakken nu de economie aantrekt. 

Deze week waarschuwde de Woonbond echter in een eigen brief aan de Kamer voor enorme huurverhogingen die nu voor het vierde jaar op rij zullen plaatsvinden. In de afgelopen drie jaar zijn de huren met gemiddeld 13 procent gestegen, waardoor veel huurders in de problemen zijn gekomen. Die problemen zullen volgens de Woonbond bij een nieuwe verhoging nog veel groter worden. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Er moet nu eindelijk een einde komen aan de gigantische huurstijging die huurders jaar na jaar voor de kiezen krijgen. Huurders en verhuurders hebben hierover een akkoord over bereikt. De politiek is nu aan zet. Het is onacceptabel dat huurders door politiek getreuzel nu wéér een gepeperde rekening dreigen te krijgen.’

cc-beeld: Phoney Nickle

Geef een reactie

Laatste reacties (71)