Laatste update 15:28
57

Esther Ouwehand (PvdD) op de bres voor CoronaCheck-weigeraars

Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren, neemt het via Twitter op voor een stel Utrechtse restauranteigenaren die zich op principiële gronden niet aan de CoronaCheck willen houden. De horecaondernemers vinden de coronamaatregel discriminerend omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die wel een pas kunnen en willen tonen en mensen die dat weigeren. Burgemeester Sharon Dijksma heeft sluiting van de zaak bevolen omdat het gebrek aan controle een bedreiging voor de volksgezondheid vormt. Corona-ontkenners demonstreren bij de horeca-gelegenheid, onder meer om sluiting door de autoriteiten te verhinderen. Dat laatste bleek tevergeefs maar die actie roept weer protest op van progressieve activisten die zich keren tegen de veelal uit ultrarechtse kringen afkomstige beweringen over de coronamaatregelen.

Ouwehand noemt de invoering van de CoronaCheck “disproportioneel” en stelt dat het restaurant “nieuwe pandemieën helpt voorkomen”. Met dat laatste doelt ze vermoedelijk niet op de weigering om klanten te controleren op besmettingsgevaar maar op het veganistisch menu van Waku Waku. De Partij voor de Dieren legde al in het begin van de coronacrisis een verband tussen het uitbreken van de pandemie en de intensieve veeteelt die verantwoordelijk is voor een hausse aan zoönoses, infectieziektes die van dier op mens overgaan, net als vermoedelijk het coronavirus.

Anderen wijzen er op dat een van de eigenaren op de kandidatenlijst van de partij stond bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Het restaurant krijgt ook kritiek omdat het niet toegankelijk zou zijn voor rolstoelgebruikers.

De controverse begon al voor het weekend.

RTV Utrecht meldt:

De gemeente stelt dat afgelopen donderdag een eerste gesprek met de ondernemer is gevoerd over het handhaven van de coronatoegangsbewijzen en dat de exploitant toen liet weten uit principe niet te controleren.Volgens de gemeente was sprake van “een intimiderende toon in de richting van de aanwezige handhavers”. Op zaterdagavond constateerden handhavers dat gasten van Waku Waku inderdaad geen coronatoegangsbewijs hoefden te tonen. Maandagavond besloot de burgemeester dat het restaurant dicht moest toen er ondanks waarschuwingen toch weer gasten zaten.

Inmiddels is het restaurant gesloten door handhavers. De eigenaren zeggen de nering voort te zetten op het terras en zijn een crowdfundactie gestart om de inkomstenderving te compenseren. Die leverde in een uur tijd 50.000 euro op.

Geef een reactie

Laatste reacties (57)