39

Esther Voet vertrekt als directeur bij CIDI

Bestuur constateert 'belangrijk verschil van inzicht over de nieuwe koers'

Esther Voet stapt per 1 juni 2015 op als directeur bij het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). Een ‘nieuwe strategische lijn’ die ‘een ander directeursprofiel vereist’ zou daarvan de reden zijn. De partijen zouden in goed overleg hebben besloten uit elkaar te gaan, zo meldt het CIDI op haar website.


CIDI-voorzitter Ronnie Eisenmann:

Het bestuur van het CIDI is Esther Voet zeer erkentelijk voor haar tomeloze inzet voor het CIDI de afgelopen jaren. Met het steeds toenemende antisemitisme en de uitdagende positie van Israel in Nederland heeft zij met energie, kennis en kunde de functie van directeur van het CIDI de afgelopen jaren ingevuld. We hebben echter ook moeten constateren dat er een belangrijk verschil van inzicht is over de nieuwe strategische koers van het CIDI en de wijze waarop de directeursfunctie daarin moet worden ingevuld. Dit laat onverlet dat het CIDI haar diepe dank verschuldigd is voor alles wat zij in de afgelopen jaren heeft gedaan.”

Esther Voet laat weten met ‘veel plezier’ voor CIDI gewerkt te hebben en de organisatie ‘een warm hart’ toe te blijven dragen. Zij wenst bestuur en medewerkers heel veel succes toe voor de toekomst. Voet was ruim twee jaar lang directeur van CIDI en werkte daarvoor als adjunct-directeur. Zij wil zich nu concentreren op haar werk als zelfstandig journalist, publicist en opiniemaker. Het bestuur van het CIDI buigt zich momenteel over de opvolging van Voet. 

Cc-foto: screenshot KvdB

Geef een reactie

Laatste reacties (39)