89

EU: Banken moeten zichzelf gaan redden

Ministers van Financiën zetten bankenunie in de steigers ... Saneringsfonds en centraal toezicht moeten belastingbetaler uit de wind houden als bank faalt

De EU-ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden over de aanpak van falende banken. Het doel is vooral om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw de kosten van het falen van een bank op de rest van de samenleving worden afgewenteld. In het verleden moest de Nederlandse staat al onder meer ING, ABN Amro en SNS Reaal met kapitaalinjecties steunen.


SRM
Als een bank in de problemen komt, draaien daar vanaf 2016 in de eerste plaats de aandeelhouders en de grote spaarders voor op, zo meldt de NOS. Als dat niet genoeg is, kan er de komende jaren nog geld worden gehaald uit nationale stroppenpotten die door de banken zelf worden gevuld. Op termijn komt er een gezamenlijk Europees saneringsfonds, dat de banken eveneens zelf vullen. In dat fonds moet over twaalf jaar 55 miljard euro zitten. Daarnaast komt er ook een Europese autoriteit die de ontmanteling van failliete banken begeleidt.

Het optuigen van het saneringsfonds en de afwikkelingsautoriteit (in jargon het Single Resolution Mechanisme (SRM) genoemd) zijn de “laatste pijlers van een Europese bankenunie”, schrijft ook BNR

Gezond
De Nederlandse minister van Financiën Dijsselbloem zei na afloop van het beraad dat de voorgenomen maatregelen de bankensector structureel gezond zullen maken. “Uiteindelijk gaan we een bouwwerk neerzetten dat solide is en geleidelijk aan ook steeds Europeser wordt”, zei hij:

Dijsselbloem heeft er geen bezwaar tegen dat het toezicht nu centraal vanuit Brussel wordt geregeld. In het geval van grote, grensoverschrijdende banken vindt hij dat eerder een voordeel.

Goedkeuring
NRC Handelsblad schrijft dat het depositogarantiefonds nog wel worden goedgekeurd. Dinsdagavond werd al een voorlopig akkoord gesloten door het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-landen, maar het Europees Parlement komt vandaag en morgen bij elkaar. Dan zal waarschijnlijk ook gesproken worden over de laatste twee pijlers van de bankenunie, het SRM en het spaargarantiefonds.

Reacties
In Europa is wisselend gereageerd op het akkoord, schrijft BNR. Betrokken bewindslieden reageerden overwegend positief, maar in het Europarlement klinken kritische geluiden.

CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool zei op Twitter dat de wensen van het Europarlement (EP) niet voldoende zijn meegenomen”

Ministers leggen bankenresolutie in handen lidstaten. Staat haaks op daadkrachtige Europese autoriteit die EP wil. Ik verwacht fikse clash

Veel Europarlementariërs hadden graag een grotere rol gezien voor instanties als de Europese Commissie, stelt BNR. Vooral Duitsland werd aangewezen als dwarsligger.

NOS: EU-akkoord over bankenunie / Video NOS: Wat is die bankenunie?

NRC: EU-akkoord: bankensector moet falende banken voortaan zelf redden

BNR: EU-landen akkoord over saneringsfonds banken / BNR: Uiteenlopende reacties op saneringsfonds

Foto-cc: Leliebloem

Geef een reactie

Laatste reacties (89)