156

EU dreigt met rechtszaak om Hedwigepolder

Bleker houdt kritische brief voor Kamer verborgen

De Europese Commissie dreigt met juridische stappen tegen Nederland. De Commissie eist dat het kabinet-Rutte zijn afspraken over natuurherstel ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde nakomt.

Dat staat in een brief van EU-topambtenaar J.F. Brakeland die de Volkskrant boven water heeft gehaald. In de brief wordt het natuurbeleid van het kabinet Rutte zwaar bekritiseerd. Er wordt betwijfeld of Nederland met het nieuw ingezette beleid de internationale afspraken kan nakomen om de meest waardevolle natuurgebieden te beschermen.
Het grootste deel van de brief gaat over het uitblijven van natuurherstel ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde. De Volkskrant schrijft:

In de brief wordt benadrukt dat ‘onmisbare herstelwerkzaamheden’ aan het waardevolle estuarium ‘niet buiten de Westerschelde zouden kunnen worden uitgevoerd’. Die passage is voor Bleker pijnlijk nu het kabinet wil afzien van het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Met een gedeeltelijke ontpoldering nabij Vlissingen en een aantal binnen- en buitendijkse maatregelen denkt Bleker te voldoen aan internationale verplichtingen. De brief ademt de sfeer dat daarvan geen sprake kan zijn.

De Tweede Kamer wil al tijden lang dat de van  8 april daterende brief openbaar wordt gemaakt. Staatssecretaris Henk Bleker van Natuur heeft al eind mei gezegd dat hij zich daarvoor zal inspannen, maar de Kamer wacht nog steeds.

Geef een reactie

Laatste reacties (156)