29

‘EU gaat meer ruimte geven voor investeringen lidstaten’

Uitholling verwacht van het stabiliteitspact

Het Stabiliteitspact waarin de begrotingsdiscipline is vastgelegd blijft ongewijzigd, maar de interpretatie ervan dient te worden versoepeld. EU-landen moeten de Europese begrotingsregels maximaal oprekken om met nieuwe investeringen en hervormingen hun economieën aan te jagen. Dat blijkt uit de ontwerpverklaring waar de Europese regeringsleiders naar verwachting vandaag mee instemmen. De grotere flexibiliteit is een overwinning voor de nieuwe Italiaanse premier Renzi die daar – samen met de Franse president Hollande – afgelopen weken voor ijverde.

Dat meldt De Morgen. Diplomaten bij de EU spreken al van een ‘ommezwaai’. In de ontwerptekst staat onder meer dat bezuinigen de economische groei niet mag schaden. Onder het huidige stabliteitspact is een tijdelijke afwijking van de begrotingsregels alleen toegestaan als een land ingrijpende hervormingen in de zorg, het pensioenstelsel of de arbeidsmarkt doorvoert die de overheidfinanciën verbeteren. Renzi en Hollande stellen voor overheidsinvesteringen in wegen, havens, digitale en energienetwerken en militair materieel niet langer mee te tellen bij het financieringstekort en de staatsschuld. Daarmee kunnen ze meer uitgeven voor banengroei zonder beboet te worden door Brussel.

CC-foto: Palazzo Chigi

Geef een reactie

Laatste reacties (29)