125

EU komt met tijdelijk verbod bijenkillers

Lobby haalde alles uit de kast om verbod tegen te houden

Terwijl Europa op het punt staat om voor twee jaar een verbod in te voeren op drie neonicotinoïden die gelinkt worden aan de bijensterfte, doen de producenten er alles aan om dat tegen te houden. Bedrijven als Syngenta en Bayer verdienen jaarlijks miljarden aan de chemicaliën en laten de lobby overuren draaien om politici op andere gedachtes te brengen, bijvoorbeeld met dreigementen om Europese ambtenaren voor het gerecht te slepen.

Update onderaan

The Observer publiceerde eerder geheime stukken waaruit bleek dat de lobby zelfs Britse ministers heeft overgehaald om voor de omstreden stoffen te pleiten. Ook al tonen veel onderzoeken aan dat er wel degelijk een direct verband bestaat tussen de gebruikte stoffen en de afnemende bijenpopulatie. Syngenta waarschuwt – zonder daar bewijs voor te kunnen voorleggen – dat een verbod de productie van belangrijke gewassen met 40 procent zal laten afnemen.

Bayer, een andere grote producent van bestrijdingsmiddelen, stapte eerder naar de rechter om te voorkomen dat studies over bijengif openbaar zouden worden gemaakt.

Drie soorten pesticiden die geregeld gebruikt worden bij de landbouw, tasten de werking van de hersenen van bijen aan. Vooral het leervermogen en het geheugen ondervinden hinder. Naast een gevaar voor bijen zouden ook andere insecten en dieren slachtoffer zijn van de pesticiden. Een Spaanse studie, eerder dit jaar gepubliceerd in het vakblad Ecotoxicology, koppelt het gebruik van deze pesticiden aan de achteruitgang van de Rode patrijs, een graanetende akkervogel.

Met name bijen en andere insecten zijn van essentieel belang voor de globale voedselproductie omdat ze driekwart van alle gewassen bestuiven. Het uitsterven van de bij zou voor grote problemen kunnen zorgen.

Maandag stemt de EU opnieuw over een verbod. In maart was er al eerder een stemming, maar geen meerderheid om een verbod te kunnen realiseren. Toen stemden 13 landen voor en 9 tegen. Vijf landen (waaronder Groot-Brittannië en Duitsland wiens stemmen zwaarder wegen) onthielden zich van de stemming.

The Guardian: Insecticide firms in secret bid to stop ban that could save bees

Update 17:00

Er is een compromis over het verbod op de pesticiden die bijen doodmaken, meldt De Morgen

De Europese Commissie stelde voor gedurende twee jaar neonicotinoïden helemaal te verbieden, maar daar wilden de lidstaten niet van weten. (…) Nadat een expertencomité zich over de zaak had gebogen, werd vandaag alsnog een compromis gevonden. De drie pesticiden clothianidine, thiamethoxam en imidaclopride, die neonicotinoïden bevatten, zullen in de toekomst enkel nog gebruikt mogen worden in periodes waarin bijen niet actief zijn.

Ook mogen de pesticiden niet meer aan particulieren verkocht worden.

Foto-cc

Geef een reactie

Laatste reacties (125)