17

EU: landen moeten meer elektrische afval recyclen

Een aanzienlijke deel van illegale e-waste uit Europa loopt via Nederlandse havens

Het Europees Parlement heeft de regels aangescherpt voor het verwerken van elektronisch afval. Ze wil dat landen meer oude apparatuur gaan recyclen of hergebruiken. De stoffen die in de apparatuur zitten worden steeds schaarser, maar komen via illegaliteit ook in Afrikaanse landen terecht waar arbeiders deze stoffen onder zeer slechte en ongezonde omstandigheden moeten verwerken.


Elektrisch afval is één van de snelst groeiende afvalstromen. Ongeveer 33 procent wordt ingezameld, 13 procent eindigt op een stortplaats en maar liefst 54 procent verdwijnt. Veel e-waste afval uit Europa verdwijnt via de Nederlandse havens naar Afrika, waar het grote schade aanricht.

PvdA-europarlementariër Judith Merkies is blij dat de EU de regels aanscherpt.

Zonde, want juist in het afval van apparaten zitten schaarse grondstoffen waar veel vraag naar is, zoals platinum, goud, zilver, koper, lithium. Die stoffen zijn op de wereldmarkt duur en steeds minder voorhanden. Apparaten mogen niet meer eindigen op de ouderwetse schroothoop, in de verbrandingsoven of op de dump in Afrika. Al het afval moeten we zelf leren hergebruiken. Daardoor blijven apparaten goedkoper, verdelen we de grondstoffen eerlijker, blijft het milieu schoner en creëren we innovatieve banen in de recyclebranche.

De NVMP, Nederlandse Vereniging die de inzameling en verwerking van oude elektrische apparatuur regelt trok eind vorig jaar al aan de bel over de illegale e-waste uit Europa die via Nederlandse havens richting Ghana gaat. Uit het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VROM werd uitgevoerd blijkt dat wereldwijd 112.000 ton afval uit de wereld in Ghana terecht komt. De stoffen worden onder slechte en ongezonde arbeidsomstandigheden uit de apparaten gehaald en richten grote milieuschade aan. In Ghana werken 20.000 tot 33.000 in de afvalverwerking.

Merkies wil dat het de consument zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Ze vindt dat winkeliers van elektrische apparaten verplicht moeten worden om zelf kapotte of afgedankte apparaten terug te nemen. Het gaat volgens haar om de kleine apparaten als elektrische tandenborstels, scheerapparaten en horloges.

Geef een reactie

Laatste reacties (17)