405

EU-leiders akkoord over aanpak eurocrisis

[Update] GroenLinks: Escalatie voorkomen, brand nog niet geblust ... Irrgang (SP): Akkoord is nog geen oplossing... Boele Staal (Nederlandse Vereniging Banken) pessimistisch: Oorzaken crisis te weinig bestreden ... Noodfonds naar 1 biljoen ... Griekse schuld gehalveerd ... Banken moeten eigen kapitaal verdubbelen ... Spanje en Italië moeten hard bezuinigen ... Regeringsleiders positief gestemd na eerdere botsingen ...

UPDATE De regeringsleiders van EU zijn het eens geworden over een pakket aan maatregelen dat de eurocrisis moet bezweren. Het noodfonds wordt verhoogd tot een biljoen (1000 miljard) euro, de helft de Griekse staatsschuld wordt kwijtgescholden en banken moeten voortaan twee keer zoveel eigen kapitaal in huis hebben als nu, meldt onder andere de Volkskrant donderdagochtend. Ook zijn er afspraken gemaakt over begrotingsdiscipline.


Update 14.15

Ook GroenLinks heeft terughouden gereageerd op het akkoord tussen de regeringsleiders. Een escalatie van de eurocrisis lijkt voorkomen, maar de brand is nog niet helemaal geblust, stelt Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Een goede uitwerking voor structurele oplossingen ontbreekt nog. Er moet niet alleen naar de korte termijn gekeken worden.

Sap:

Gebruik deze tijd voor een politiek bestuur in Brussel, voor het aanpakken van de financiële sector en voor een stevig duurzaam Europees hervormingspakket dat perspectief op groei biedt. In de fractie gaan wij het pakket zorgvuldig wegen. Wij willen 110% bereidheid zien bij dit kabinet dat er gewerkt wordt aan de structurele oplossingen en dat zwaar meewegen bij het beoordelen van het crisispakket.”

Update 12.30

Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), blijft ondanks het akkoord pessimistisch over de toekomst. Er wordt te weinig gedaan aan het bestrijden van de oorzaken van de crisis, zegt hij vanochtend op Radio 1.
Staal:

“De oorzaak zit in het ontstaan van overheidsschulden. In het akkoord van afgelopen nacht wordt er te weinig over gesproken om dat aan te pakken.”

Ondanks de sombere kijk denkt Staal wel dat het akkoord een stevige pleister is op de wonden van de eurolanden.

SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang barst evenmin in juichen uit om de bereikte overeenstemming. Hij vindt dat het vannacht gesloten akkoord geen oplossing is voor het probleem waar de eurocrisis in mei 2010 mee begon: Griekenland. Volgens Irrgang is de kwijtschelding van 50% van de Griekse schulden aan de banken onvoldoende om Griekenland voldoende lucht te geven om er weer bovenop te komen. Het Kamerlid meent dat de uitbreiding van het noodfonds tot een soort verzekeraar die mogelijk ook geld gaat lenen bij buitenlandse partijen vooral tot veel meer risico’s voor de Nederlandse burgers gaat leiden. Irrgang is verder kritisch over de aangekondigde herkapitalisering van het Europese bankwezen. “Het is goed dat de Europese regeringsleiders nu eindelijk erkennen dat de eurocrisis ook een bankencrisis is en dat de buffers van de banken door de veel te slappe bankenregulering veel te laag zijn. Maar het IMF sprak eerder over een noodzakelijke verhoging met 200 miljard terwijl er nu ruim 100 miljard is afgesproken.”

Update 07.00

De Spaanse premier Zapatero en de Italiaanse premier Berlusconi moesten onder grote druk van collega-regeringsleiders beloven dat in eigen land hard zullen bezuinigen, aldus de Volkskrant. Dit om te voorkomen dat ze Griekenland achterna gaan en dus binnenkort ook een beroep zullen moeten doen op het noodfonds.
Volgens premier Rutte is de deal stevig genoeg om de schuldencrisis in sommige EU-landen onder controle te krijgen. ‘We hebben een hele grote stap gezet op ieder van de onderwerpen’, aldus de premier na afloop van de top van zeventien eurolanden en het daaraan voorafgaande overleg van alle 27 EU-lidstaten.
NRC Handelsblad heeft de reacties van Merkel en Sarkozy op het akkoord. De NOS heeft de complete tekst van het akkoord.


Eerder

Er wordt mogelijk 100 miljard euro kwijtgescholden van de Griekse schuld. Dat zegt BNR-correspondent Stefan de Vries, die de EU-top bijwoont en zich baseert op bronnen in Brussel.

Update 22.00

De EU-landen willen het huidige noodfonds van 440 miljard euro aanzienlijk verhogen, maar zonder daar daadwerkelijk geld in te storten. Daarom wordt aan een constructie gedacht waarbij het fonds garanties afgeeft. De details over de verhoging van het fonds worden pas in november uitgewerkt.

De onderhandelingen over hoeveel de banken in de EU Griekenland moeten kwijtschelden is nog bezig. Italië dat eerder aangaf niet verder te bezuinigingen, gaat dat nu wel doen.

Update 20.20

De EU leiders hebben iets na acht uur vanavond een akkoord bereikt over de herkapitalisatie van de Europese bankensector. Banken in de EU krijgen tot 30 juni 2012 de tijd om hun zogeheten kapitaalratio te verhogen naar 9 procent. Het kapitaalratio is de verhouding tussen het eigen kapitaal van banken en hun op risico gewogen bezittingen, schrijft NRC.

In eerste instantie moeten de banken zelf proberen om hun kapitaalrisico’s met behulp van private partijen te verhogen. Wanneer dat niet lukt moeten nationale overheden de banken helpen. Wanneer zij daar niet toe in staat zijn, kunnen deze landen aankloppen bij het Europese noodfonds EFSF.

Update 16.00

De Bondsdag, het Duitse parlement, heeft ingestemd met de plannen van de regering voor het Europese noodfonds. Een overweldigende meerderheid, maar liefst 503 van de 569, stemde vóór de plannen. Vier onthielden zich van stemming en 89 parlementariërs stemden tegen. Bondskanselier Angela Merkel kan nu met flinke steun naar de eurotop over de schuldencrisis. Dat schrijft De Volkskrant.

Update 08:45

De Volkskrant schetst een inktzwart doemscenario van de gevolgen als het niet lukt de euro te redden:

Het uiteenspatten van de euro zal resulteren in blinde paniek bij consumenten en beleggers. In de zwakke eurolanden rennen burgers massaal naar de bank om hun eurospaartegoeden weg te halen voordat die worden omgezet in relatief waardeloze drachmes of lires. Omdat alle Europese banken aan elkaar gelinkt zijn, volgt een bankencrisis, erger dan die van 2008.  

In heel Europa gaan bedrijven failliet omdat klanten in zwakke eurolanden hun rekeningen niet meer kunnen betalen. In de sfeer van totale paniek crashen de beurzen, waardoor de vermogens van de Nederlandse pensioenfondsen verdampen. De waarde van de gulden en de D-mark stijgt explosief, omdat die net als de Zwitserse frank als ‘veilige haven’ worden beschouwd. Nederlandse en Duitse exportproducten worden extreem duur, en de export in beide landen decimeert. Gevolg: een hausse aan faillissementen van bedrijven en escalerende werkloosheid.

Update 26/10 08:40

China en andere opkomende landen hebben toegezegd de zwakke eurolanden te helpen door geld te steken in het Europese noodfonds, schrijft De Pers. In ruil zouden de helpende landen meer invloed willen in het IMF.

____________

In de aanloop naar de Eurotop vochten de regeringsleiders elkaar nog te tent uit.  Volgens The Telegraph is het grootste struikelblok de rol van de Europese Centrale Bank (ECB) bij een het noodfonds voor eurolanden die in de problemen komen. In een eerste versie van een akkoord stond dat de ECB staatsobligaties zou opkopen van landen die steun nodig hebben en zo feitelijk geld aan deze landen zou lenen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft al laten weten dat dit voor Duitsland onacceptabel is.

In Italië, waar net als in Portugal, Ierland en Griekenland de schulden de pan uit rijzen, dreigt een kabinetscrisis, omdat het parlement niet akkoord wil gaan met door de EU opgelegde bezuinigingsmaatregelen.

De voorgestelde rol van de ECB zou betekenen dat ook geld van belastingbetalers in Groot-Brittannië in de deal betrokken wordt en dit zal ook de Britse premier Cameron thuis niet in dank worden afgenomen. Cameron bezoekt te top ondanks bezwaren van de Franse president dat landen die niet de euro gebruiken ook niet over de redding van de munt zouden mogen meepraten.

Bij het debat in de Tweede Kamer dinsdagavond heeft premier Rutte ‘geen helder mandaat gekregen’ om mee af te reizen naar de EU-top. Dat meldt de Volkskrant. Rutte poogde de Kamer uit te leggen waarom hij nog geen details kon geven over de onderhandelingen in Brussel. Als hij dat wel zou doen, dan zouden de parlementen in de andere eurolanden onmiddellijk opheldering eisen van hun eigen regeringen. Maar de oppositiepartijen vinden dat het kabinet zich te veel op de vlakte heeft gehouden. Ze steunden een motie van de ChristenUnie en de SP die uitsprak dat Rutte ‘geen helder mandaat’ heeft van de Kamer voor zijn reis naar Brussel. Ook de PvdA, op het Europadossier cruciaal voor het kabinet, kon niet tot op de komma formuleren met welke uitkomst zij tevreden is.

Lees meer bij de Volkskrant: Oppositie: Kabinet houdt zich te veel op de vlakte

Telegraph: Eurozone debt crisis: talks break down as Angela Merkel rejects rescue deal

Geef een reactie

Laatste reacties (405)