65

EU pakt bonussen bankiers aan

Maximaal een jaarsalaris als extra beloning

De Europese Unie bereidt maatregelen voor om een de buitenissige bonuscultuur in de bankwereld terug te dringen. De Britten verzetten zich tegen de maatregel.

De Volkskrant schrijft:

Volgens een ontwerpdocument zullen bonussen nog maximaal één keer het jaarsalaris mogen bedragen. Volgens de Financial Times is de Europese Unie na meer dan een jaar onderhandelingen klaar om deze week te ‘landen’ met een regeling van bankiersbonussen. En het voorliggende compromisvoorstel oogt erg streng, nu niet alleen Frankrijk maar ook Duitsland zich achter het voorstel van het Europees Parlement terzake heeft geschaard. Voortaan zou de bonus van bankiers maximaal één keer het jaarsalaris mogen bedragen.

Vandaag zullen Europese wetgevers besluiten of de maximale bonusuitkering van bankiers gelijk moet zijn aan het verzamelinkomen. Afgelopen donderdag bereikten de Europese lidstaten eindelijk een akkoord. Vertegenwoordigers van de Europese lidstaten en het Europees Parlement gaan het Basel III akkoord oppakken, een afspraak die naar aanleiding van de financiële crisis bedoeld was om de buitenproportionele salarissen van bankiers aan banden te leggen. De afspraak moest al in januari intreden, maar die kon zonder deze nieuwe wet niet worden uitgevoerd.

De druk op de EU steeg, mede doordat de Verenigde Staten onlangs aankondigde dat de eigen versie van Basel III waarschijnlijk deze lente al klaar is.

Het gevaar dreigt dat veel banken de nieuwe wetgeving zullen omzeilen door het basisinkomen flink te verhogen. Het is nog niet zeker welke verhouding er door de EU zal worden opgelegd, gedacht wordt aan een 1:1 (salaris: bonus) constructie. De EU staat ook open voor een 2:1 verhouding, mits een meerderheid van de aandeelhouders daarmee instemt. Groot-Brittannië ligt nog dwars en vindt dat aandeelhouders vrij moeten zijn om de hoogte van de bonus vast te stellen.

The Economic Times: EU seeks deal on fixed-salary cap for bankers’ bonuses

cc-foto: Matt Riggott

Geef een reactie

Laatste reacties (65)