32

EU wil met ‘noodmaatregel’ opvang bootvluchtelingen afdwingen

Alleen Denemarken, Ierland en Groot-Brittannië zouden zich aan besluiten genomen onder Artikel 78 kunnen onttrekken

De Europese Commissie (EC) wil zo snel mogelijk een oplossing voor de schrijnende noodsituatie van bootvluchtelingen die de gevaarlijke oversteek naar Europa wagen. Omdat het gros van de opvang nu door een paar landen wordt verzorgd, terwijl andere lidstaten zich aan de verantwoordelijkheid proberen te onttrekken, voorziet het plan van de EC in herverdeling van vluchtelingen over heel Europa. Zo moeten landen als Italië en Griekenland, waar de meeste vluchtelingen aankomen, worden ontlast.

De Commissie pleit voor een quotasysteem waarbij lidstaten verplicht worden een percentage van het vluchtelingenaantal op te nemen op basis van inwoneraantal, het aantal vluchtelingen dat reeds opgevangen wordt en economische draagkracht. De EC wil daarnaast 20.000 hervestigingsplaatsen aanbieden aan vluchtelingen die zich momenteel in opvangkampen buiten Europa bevinden. Nederland zou daarvan 3,66 procent, oftewel 732 personen moeten opnemen.

Andere onderdelen van het plan zijn de invoering van een ‘blauwe kaart’ (een verblijfsvergunning voor vluchtelingen met bijzondere vaardigheden), verdrievoudiging van de Triton- en Poseidonbudgetten en de creatie van een gezamelijk miltair project tegen mensensmokkelaars. Om te voorkomen dat onwillige lidstaten de plannen eindeloos kunnen blokkeren, wil de Europese Commissie het plan met behulp van Artikel 78.3 van het Verdrag van Lissabon als noodmaatregel invoeren. Hierdoor is instemming van het Europees Parelement geen vereiste en volstaat een gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad.

EC-vicevoorzitter Frans Timmermans verwacht veel tegenstand tegen het plan, maar vindt het niet langer acceptabel dat mensen hun mond vol hebben over het stoppen van de tragedies met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee, terwijl ze stil zijn als er maatregelen moeten worden genomen om er wat aan te doen. 

Cc-foto: Syrische kinderen spelen in een vluchtelingenkamp in Beirut, World Bank Photo Collection

Geef een reactie

Laatste reacties (32)