206

‘Europa faalt met aanpak asielcrisis’

Verenigde Naties halen fel uit naar Europese handelswijze tegen vluchtelingencrisis, te weten: hekken, traangas en andere vormen van geweld

De Verenigde Naties halen flink uit naar de manier waarop Europa omgaat met de vluchtelingencrisis. De Europese Unie en haar lidstaten doen alsof de aanpak werkt, maar migratie zal niet verdwijnen, zegt VN-expert Francois Crépeau. Ook niet als Europa het schrikbewind dat het momenteel voert doorzet.

Crépeau, speciale rapporteur voor de mensenrechten van vluchtelingen, zegt nu:

Hekken bouwen, traangas inzetten en andere vormen van geweld gebruiken tegen migranten en asielzoekers, hechtenis, toegang tot onderdak, voedsel of water ontzeggen en dreigende taal gebruiken of haatboodschappen verspreiden: niets zal migranten tegenhouden om naar Europa proberen te komen […] Als de Europeanen willen dat hun regering de controle over de grenzen herovert, dan moeten ze hun regering vragen om in te zetten op mobiliteit, en migranten en asielzoekers officiële kanalen aanbieden om naar Europa te komen.

Crépeau wil dat Europa een grootschalig hervestigingsprogramma opzet voor vluchtelingen uit crisislanden zoals Syrië en Eritrea. Nu is het nog zo dat vluchtelingen asiel dienen aan te vragen in het eerste Europese land dat ze betreden, met als gevolg dat in bijvoorbeeld Italië de druk erg hoog is. Met een hervestigingsprogramma zouden de komende vijf jaar maar liefst 1,5 tot twee miljoen mensen uit Syrië en Eritrea geholpen kunnen worden. Duitsland is overigens ruimhartig naar Syrische vluchtelingen; zij die via een ander Europees land Duitsland binnenkomen, krijgen, indien ze aan de eisen voldoen, toch een verblijfsvergunning.

Europese solidariteit bij het verdelen van de lasten van de vluchtelingenstromen is ver te zoeken. Melissa Fleming, woordvoerster van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), dringt ook aan op meer onderlinge solidariteit, in de hoop landen als Griekenland, Macedonië en Servië iets te ontlasten. 

cc-foto: Freedom House

Geef een reactie

Laatste reacties (206)