28

Europa naar echte eenheid?

Terwijl EU Nobelprijs voor Vrede in ontvangst neemt, wordt in Brussel verdere eenwording gesmeed

De Europese Unie nam maandag de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst. Een hart onder de riem in economisch zware tijden. Een aanmoediging ook om verder te gaan op de ingeslagen weg, zouden sommigen zeggen. De Europese leiders lijken dit ook voornemens. Donderdag en vrijdag reizen alle regeringsleiders van de 27 lidstaten naar Brussel om te beslissen over het inmiddels verder uitgewerkte voorstel van EU-president Herman Van Rompuy, getiteld: ‘Naar een echte Economische en Monetaire Unie’.


Van Rompuy kreeg bij twee eerdere EU-toppen de opdracht om met een voorstel te komen voor een sterker en welvarender Europa. In de ogen van Van Rompuy betekent dat méér Europa.

De Volkskrant schrijft dat de plannen weliswaar vooral op verdere economische integratie zijn gericht, maar dat ze ook van grote politieke betekenis zijn. Het bankentoezicht, waar in grote mate overeenstemming over is, is een voorbeeld daarvan.

Een tweede voorstel van Van Rompuy behelst dat de Europese Commissie het recht moet krijgen om vooraf – vóór het nationale parlement – de ontwerpbegrotingen van de lidstaten te beoordelen. Dit plan maakt een goede kans om te worden uitgevoerd, er is nauwelijks nog discussie over, aldus de Volkskrant.
Verder zou het mogelijk moeten worden om EU-lidstaten te verplichten om te hervormen wanneer nodig. Met name de noordelijke eurolanden (lees: Duitsland en Nederland) willen niet langer dat het doorvoeren van economischer hervormingen vrijblijvend is.

Niet alle plannen van Van Rompuy zullen donderdag worden goedgekeurd. Wel mag de EU-president zijn plannen verder uitwerken, geheel in lijn met het stap-voor-stap-denken in Brussel. De Volkskrant verwacht wel dat premier Rutte deze week akkoord zal gaan met een vergaande overdracht van bevoegdheden aan Brussel.

NRC: EU ontvangt Nobelprijs – ‘Vrede is nu vanzelfsprekend’

Volkskrant: Deze week in Brussel: op weg naar een totale ‘unie’?

Geef een reactie

Laatste reacties (28)