40

Europa neemt heft in eigen hand

Europese Unie krijgt eigen Openbaar Ministerie … Taak: opsporen en vervolgen van iedereen die de financiële belangen van de EU schaadt

De Europese Unie krijgt vanaf 1 januari 2015 een eigen Openbaar Ministerie. Dat meldt de Vlaamse krant De Morgen. Het is de bedoeling de opsporing, vervolging en het uiteindelijk voor de rechter brengen van wie de financiële belangen van de EU schaadt, te vergemakkelijken. De EU schat het bedrag dat elk jaar verloren gaat als gevolg van fraude op 500 miljoen euro.

De Morgen schrijft hierover:

Het nieuwe orgaan zal een ver doorgedreven gedecentraliseerde structuur hebben en bijgevolg geen extra kosten voor het Europese budget met zich meebrengen. Er komt een Europese Procureur die wordt bijgestaan door vier plaatsvervangers. De eigenlijke onderzoeken zullen echter gebeuren door afgevaardigden van het Europese Openbaar Ministerie in de betrokken lidsta(a)t(en), waarbij ze gebruikmaken van het personeel van de nationale parketten en werken op basis van de nationale wetgeving.”

De Europese Commissie haalt een voorbeeld aan van een kwestie waarbij een Europese procureur bij een grensoverschrijdende zaak wellicht voor een andere afloop had kunnen zorgen. Verdachten in Duitsland en Bulgarije werkten samen om landbouwsubsidies op te kunnen strijken. In Duitsland leidde de vervolging tot een veroordeling, de verdachten die in Bulgarije terecht stonden werden vrijgesproken.

De Morgen: Europese Unie gaat zelf fraude opsporen en vervolgen

cc-foto: Main Blanche

Geef een reactie

Laatste reacties (40)