32

Europa steunt wapenleveranties aan Koerden

Dertig Nederlanders gaan in hongerstaking: 'Nederland moet genocide IS erkennen'

Dat er íets moet gebeuren in Irak om het geweld van de Islamitische Staat (IS) tegen te gaan, staat buiten kijf. Maar wat dat ‘iets’ dan is, daar kunnen de EU-lidstaten het maar niet over eens worden. Zo stuurt Frankrijk bijvoorbeeld wapens naar de Iraakse Koerden, ook het Verenigd Koninkrijk levert militair materiaal. Nederland is aanzienlijk terughoudender: het beraadt zich nog op eventuele militaire ondersteuning.

Vrijdag overlegt de raad van buitenlandministers onder leiding van Catherine Ashton, de Hoge Vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid. In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Timmermans donderdag dat hij vermoedt dat IS zich schuldig maakt aan genocide, maar doordat het bij vermoedens blijft en er geen betrouwbare inlichtingen uit Irak en de regio zijn om harde conclusies te kunnen trekken, blijft Nederland vooralsnog aan de zijlijn staan, terwijl IS honderden, mogelijk duizenden yezidi’s en anders gelovigen vermoordt.

In Nederland heeft de terughoudendheid van het kabinet tot grote ontsteltenis geleid. Vrijdag beginnen zo’n dertig mensen in Enschede aan een hongerstaking. Ze zullen een week niet eten om aandacht te vragen voor de situatie van christenen in Irak. Oud-PvdA-gemeenteraadslid in Enschede, George Hanna, vindt dat Nederland stelliger moet erkennen dat er een genocide plaatsvindt:

Nederland kan veel meer doen tegen IS dan er op dit moment gebeurt. Bij erkenning van een genocide zijn we ook verplicht hulptroepen, voedselpakketten en wapens die kant op te sturen […] Het is voor heel de wereld duidelijk dat christenen en andere minderheden systematisch worden vervolgd in Irak. Ze worden voor de keuze bekering, belastingverhoging of de dood gesteld. Dat kan anno 2014 echt niet meer.”

Update 18.25 uur

EU-landen die dat willen en kunnen, mogen wapens gaan leveren aan Koerden in Noord-Irak. Daarover zijn de 28 Europese ministers van Buitenlandse Zaken het eens geworden. Eerder gaven EU-ambassadeurs lidstaten die wapens willen leveren al groen licht.

“De Raad steunt het besluit van individuele lidstaten om gehoor te geven aan het verzoek van de Koerdische regionale autoriteiten om met spoed militair materieel beschikbaar te stellen”, staat in de conclusies van de ministers. Voorwaarde is dat de inzet niet in strijd is met nationale wetten van de lidstaten en dat er toestemming is van de autoriteiten in Bagdad.

NOS: “Nederland kan meer doen tegen IS”

De Volkskrant: EU zoekt naarstig naar antwoord op Iraaks geweld

Geef een reactie

Laatste reacties (32)