13

Europarlement: Geen kernafval meer dumpen in landen buiten EU

Strengere richtlijnen voor en meer transparantie over vervoer radioactief materiaal

Radioactief afval dat in de Europese Unie is geproduceerd, mag niet meer gedumpt worden in landen buiten de EU. Het Europees Parlement heeft donderdag met een ruime meerderheid een motie hiertoe aangenomen. Kernafval mag alleen naar niet-EU-landen worden geëxporteerd voor recycling, waarna het weer terug naar de EU moet. Ook vervoer binnen de EU mag alleen als er duidelijke bilaterale afspraken bestaan, zo is op de website van het Europarlement bekend gemaakt.

Volgens het voorstel moeten lidstaten duidelijke richtlijnen opstellen voor het veilig verwerken van radioactief afval, zo is op de website van het Europarlement te lezen. De motie werd aangenomen met 498 stemmen voor, 52 tegen en 75 onthoudingen.

“Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk gevraagd om richtlijnen voor de verwerking van radioactief afval en gebruikte brandstoffen”, zei de initiatiefnemer van het voorstel, de Sloveense Europarlementariër Romana Jordan Cizelj (Christen-Democratische fractie) woensdag tijdens het debat. “En de gebeurtenissen in Fukushima hebben laten zien dat dit terecht was.”

Ook PvdA-Europarlementariër Judith Merkies reageert verheugd op het grote draagvlak voor de motie. “Radioactief afval dat wij in de EU produceren, moet in de EU blijven. Het exporteren naar landen buiten de EU is onacceptabel, zeker als de veiligheidsnormen er niet even hoog zijn als hier binnen de EU. Het risico is te groot dat je zicht verliest op wat er met het afval gebeurt”, zegt zij.

Volgens Merkies lijkt definitieve ondergrondse opslag in diepe aardlagen nu de beste oplossing, maar er bestaat geen garantie dat dit absoluut veilig is. Wetenschappelijk onderzoek kan in de nabije toekomst mogelijk andere en betere oplossingen aandragen. “Het opgeslagen radioactief afval moet daarom bereikbaar blijven voor alternatieve verwerking. Ondergrondse opslag, waarbij de toegang is afgesloten, is hierbij niet de oplossing”, aldus de Europarlementariër.

Meer transparantie en publieke participatie is ook onderdeel van het aangenomen wetsvoorstel. Burgers moeten worden geïnformeerd en krijgen de kans om invloed uit te oefenen op de plannen voor de verwerking van nucleair afval.

Geef een reactie

Laatste reacties (13)