28

Schimmigheid over besteding miljoenen aan onkostenvergoeding Europarlementariërs

Pet jaar krijgen Europarlementariërs in totaal 40 miljoen euro aan belastinggeld aan onkostenvergoedingen. Hiermee kunnen ze onder meer een kantoor in eigen land betalen, maar uit een Europees onderzoeksproject van 48 samenwerkende journalisten, waar de NOS aan meedoet, blijkt dat ruim een derde van de Europarlementariërs helemaal geen werkruimte buiten Brussel heeft.

Per maand krijgen Europarlementariërs de riante onkostenvergoeding van maar liefst 4300 euro. Deze komt netto bovenop hun salaris. Over de besteding van de onkostenvergoedingen hoeven de parlementariërs verder geen verantwoording af te leggen.

Van de 751 Europarlementariërs zeggen 494 dat ze een lokaal kantoor hebben. Wat de rest met het geld doet is zo goed als niet bekend. Een aantal politici gaf volledige inzage in de besteding, maar anderen wilden er überhaupt geen vragen over beantwoorden, aldus de NOS.

Verder schrijft de NOS de Nederlandse Europarlementariërs ook om de administratie van de onkostenvergoeding te hebben gevraagd. 17 van de 27 politici werkten mee:

De PVV en SGP hebben geen antwoord gegeven op vragen naar hun boekhouding. De VVD laat alleen weten dat de partij zich houdt aan de regels en dat de onkostenvergoeding een lumpsumregeling is, die geen specificatie vereist. Het CDA zegt dat het zich houdt aan regels die intern zijn opgesteld. Die partij geeft ook een accountantsverklaring van de uitgaven.

De Partij voor de Dieren volstaat met de mededeling dat de partij terugstort wat overblijft van de onkostenvergoeding. De PvdA stort de vergoeding op een aparte rekening van de partijdelegatie, waarop de parlementariërs voor hun onkosten een beroep doen. Beide partijen geven verder geen inzicht in de bestedingen.

Peter van Dalen (ChristenUnie) specificeert wel al zijn onkosten, laat dit controleren door een accountant en door het bestuur van de ChristenUnie. Bovendien legt hij op zijn website verantwoording af. Andere politici en partijen die wél duidelijkheid kunnen verschaffen:

D66 laat de vergoeding voor de politici op aparte rekeningen storten. Een deel gaat in de gezamenlijke delegatiepot. Elk jaar controleert een externe accountant de uitgaven. Het overgebleven geld wordt teruggestort naar het Europees Parlement.

De SP’ers Dennis de Jong en Anne-Marie Mineur maken het minst gebruik van de onkostenvergoeding. Desgevraagd geven ze gedetailleerd aan welke kosten ze wel maken, vooral voor telefoon- en computerkosten en kantoorbenodigdheden. Het geld dat ze overhouden, voor Mineur zo’n 45.000 euro per jaar, storten ze terug naar het Europees Parlement.Bij GroenLinks wordt de vergoeding samen met andere vergoedingen in een stichting gestopt. Deze stichting beheert het geld en moet erop toezien dat het geld juist besteed wordt. Dit wordt gecontroleerd door een externe accountant en gepubliceerd op de site van de partij.

In Nederland, maar ook in andere landen in Europa, zijn het vooral de linkse partijen die het meest transparant zijn.

NOS: Europarlementariërs schimmig over miljoenen aan onkostenvergoedingen

Geef een reactie

Laatste reacties (28)