17

Europees burgerinitiatief vraagt om verbod op glyfosaat

Een Europees burgerinitiatief dat de Europese Commissie vraagt om onkruidverdelger glyfosaat te verbieden in de Europese Unie is geaccordeerd. De Europese Commissie heeft nu tot 8 januari de tijd om een antwoord te formuleren. Het gebruik van glyfosaat, vooral bekend als ‘Roundup’ van Monsanto, is omstreden vanwege de mogelijke risico’s voor de gezondheid. Toch heeft de Europese Commissie onlangs besloten om het middel voor nog eens tien jaar goed te keuren. Een voorstel daartoe zou in oktober in het Europees Parlement besproken worden.

Om een Europees burgerinitiatief op de agenda te krijgen, moeten er meer dan 1 miljoen handtekeningen verzameld worden over ten minste zeven lidstaten. Dat is de mensen als ‘Stof Glyphosate’ gelukt. De organisatoren zullen nu in een publieke zitting in het Europees Parlement gehoord worden, waarna een officieel antwoord voorbereid moet worden. Of het Europees Parlement iets met de zorgen van het burgerinitiatief gaat doen, zal dan blijken.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO concludeerde in 2015 nog dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is. Ook zou het bestrijdingsmiddel het grondwater vervuilen.

Wat Nederland betreft heeft minister Kamp onlangs besloten de lijn van het EC te volgen, nog voordat het EP de zaak heeft behandeld. De minister volgt het College voor de toelating van gewasbeschermings en biociden (Ctgb), dat beweert dat veilig gebruik mogelijk is. Duidelijk is, ook voor minister Kamp, dat er hoe dan ook maatregelen genomen moeten worden om het oppervlaktewater te beschermen. Met name als dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Maar verder is het geheel veilig om nog tien jaar te kunnen gebruiken, aldus Kamp.

Bron: HLN
cc-foto: Mike Mozart

Geef een reactie

Laatste reacties (17)