35

Europees noodfonds komt geld tekort

Het fonds voor zwakke eurolanden bevat aanzienlijk minder geld dan de aangenomen 750 miljard euro

Financiële markten speculeren al maanden op het uiteenvallen van de eurozone en zouden zomaar eens gelijk kunnen krijgen. Het Europese noodfonds dat zwakke eurolanden hulp moet bieden bevat aanzienlijk minder dan het voorheen heeft aangegeven. Het fonds kan maximaal 620 miljard euro uitlenen aan landen die failliet dreigen te gaan.

Het aantal landen dat hulp van het fonds nodig heeft groeit. Onlangs heeft Ierland 62,5 miljard euro toegezegd gekregen. Verwacht is dat Portugal, Spanje, Italië en België binnen aanzienlijke tijd hulp nodig hebben. 

Experts stellen dat de 440 miljard euro die de eurolanden beschikbaar hebben gesteld niet volledig beschikbaar is. Zo moeten de bijdragen van Griekenland en Ierland (bij elkaar 19 miljard euro) er af getrokken worden, daar zij financieel aan de grond genageld zijn. 

Het overige geld in het fonds komt van het EU-budget (60 miljard euro) en het Internationaal Monetair Fonds (250 miljard euro).

Als Portugal en Spanje een beroep doen op het fonds, valt hun bijdrage ook weg. Het gaat dan om 63 miljard euro. Ook een deel van de IMF-gelden valt dan weg, aangezien met het IMF is afgesproken dat het IMF-aandeel de helft van de Europese bijdrage zal zijn. Het fonds komt dan uit op een bedrag van 500 miljard euro.

In Nederland heerst er twijfel over de hulp aan Ierland binnen de PvdA. De partij wil eerst de garantie hebben dat als de hulpoperatie niet goed afloopt, er niet extra bezuinigd zal worden op de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid in Nederland. Nederland staat binnen het noodfonds garant voor 26 miljard euro. Als Ierland haar lening niet terug kan betalen, staat Nederland garant voor 2,7 miljard euro.

De Volkskrant: Bodem Europees noodfonds in zicht, PvdA niet zomaar akkoord met hulp aan Ierland

cc-foto: Emilian Robert Vicol

Geef een reactie

Laatste reacties (35)