25

Europees Parlement neemt omstreden internetwet aan

Het Europees Parlement heeft dinsdag definitief ingestemd met de omstreden nieuwe richtlijn voor auteursrechten binnen de EU. De richtlijn moet voorzien in een eerlijker vergoeding voor musici en uitgevers op het internet, maar kent ook twee artikelen waartegen de afgelopen jaar flink geprotesteerd is, namelijk de zogenaamde link-taks en het uploadfilter. Over de richtlijn is ruim twee jaar vergaderd.

Volgens voorstanders van de herziene wetgeving zal de nieuwe richtlijn het speelveld tussen de Amerikaanse techreuzen en Europese content-makers meer in evenwicht brengen. Auteursrechthouders krijgen immers meer macht over hoe de grote internetplatforms als Google (met bijvoorbeeld YouTube) of Facebook hun creaties verspreiden. In theorie een uitstekend plan, maar volgens critici is de wet vaag opgesteld en slecht uitgedacht en zal bij het beperken van het online delen ook de vrijheid van meningsuiting in het geding komen. De Duitse Europarlementariër namens de Piratenpartij sprak dan ook van ‘een zwarte dag voor de internetvrijheid’ en ook Europarlementariër namens D66 Marietje Schaake sprak direct haar onvrede over het aannemen van de richtlijn uit.

Die onvrede zit ‘m vooral in de artikelen 11 en 13. Volgens artikel 11, ook wel de link-taks genoemd, kunnen uitgevers van verzamelplatforms zoals bijvoorbeeld Google News een vergoeding eisen wanneer daar korte fragmenten van nieuwsverhalen afkomstig van die uitgever zichtbaar zijn. Artikel 13, het upload-filter en kortgeleden verschoven naar artikel 17, maakt sites als YouTube financieel verantwoordelijk voor het uploaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud door gebruikers. Op dit moment wordt bij het constateren van auteursrechtenschending op YouTube het platform ingelicht, waarna de inhoud wordt verwijderd. Om een financiële strop te voorkomen zal deze check voortaan vooraf door het platform zelf moeten gebeuren, een op het eerste gezicht nagenoeg onmogelijke opgave met enkele honderden uren aan videomateriaal dat per minuut naar de site wordt geüpload. Daarover schreef PvdA-fractievoorzitter in het Europees Parlement Paul Tang op Joop:

Het is onmogelijk om mensen in te zetten om alles wat wordt geupload op Youtube of Instagram te checken. Daarvoor zullen de platforms dus gebruik moeten maken van filters en algoritmen. Die algoritmen moeten straks ook de uitzonderingen op het auteursrecht herkennen, zoals parodieën, politieke persiflages, educatief gebruik of memes. Of iets daar onder valt, kan je opmaken uit de context waarin het wordt geplaatst. Maar die context is voor filters niet te begrijpen. Daarom zal veel materiaal dat we nu zonder zorgen kunnen delen niet meer op internet te zien zijn als de regels worden ingevoerd.
Maar de huidige voorstellen vertrekken niet vanuit het recht van de maker (op een vergoeding), maar vanuit de plicht van het platform om van te voren al het materiaal dat online komt te scannen. Dat is totaal onevenwichtig en bedreigt het vrije internet. Onvoorspelbare algoritmen en niet gebruiker, bepalen straks of content online mag. En kleine en middelgrote platforms worden gedwongen te investeren in dure filtertechnieken. Dat maakt een scheve situatie alleen maar schever.

De nieuwe richtlijn werd met een ruime meerderheid aangenomen: 348 Europarlementariërs stemden voor, 274 stemden tegen.

Lees op tweakers.nl een uitgebreide uitleg over de nieuwe richtlijn en de mogelijke gevolgen.

Bron: The Verge / cc-foto: Hanscom

Geef een reactie

Laatste reacties (25)