30

Europese Commissie staat sjoemelroute schadelijk landbouwgif toe

'Dit misbruik van Europese regels is al tien jaar aan de gang'

De Europese Commissie (EC) heeft jarenlang nieuwe bestrijdingsmiddelen toegestaan op de Europese markt, zonder dat duidelijk was welke gezondheidsrisico’s deze met zich meenamen. Dat schrijft Trouw dinsdag. Hierbij ging het onder meer om pesticiden die in opspraak kwamen omdat het gif meer dieren doodde dan waar het voor bedoeld was.

De Europese ombudsman, Emily O’Reilly, zegt nu dat het EU-directoraat-generaal voor gezondheid en voedselveiligheid (DG Sanco) daarmee in de strijd met de geldende Europese richtlijnen heeft gehandeld. O’Reilly kwam tot die conclusie na een klacht van het Pesticide Action Network (PAN) Europe, vertegenwoordiger van 600 milieuorganisaties, uit 2012. Hoewel de ombudsman de praktijken als ‘onwettig’ heeft bestempeld, kan zij evenwel geen sancties opleggen.

Dankzij een omweg ingevoerd door DG Sanco, konden fabrikanten van bestrijdingsmiddelen hun producten al op de markt brengen zonder dat daar eerst allerlei risicostudies aan vooraf moesten gaan. Die onderzoeken, waaronder ook dierproeven, mochten ook achteraf ingeleverd worden. Maar, zo stelt Hans Muilerman van PAN, dat gebeurde zelden. Ook bleek dat de aangepaste werkwijze van DG Sanco niet als uitzondering werd gebruikt, maar vrijwel de standaard werd. In 2012 volgde een officiële klacht van PAN.

De Europese ombudsman heeft ons op veel punten gelijk gegeven. Dit misbruik van Europese regels is al tien jaar aan de gang. Er zijn honderden middelen toegelaten waarvan de risico’s voor vogels, zoogdieren en oppervlaktewater niet goed in kaart zijn gebracht.

Uit recent onderzoek van PAN blijkt dat DG Sanco geenszins van plan is geweest iets te veranderen aan de sjoemelroute naar de Europese markt. In 2014 en 2015 is bij maar liefst 22 van de 25 nieuwe pesticiden gebruik gemaakt van de versnelde werkwijze.

De ombudsman schrijft in haar rapport niet te kunnen bevatten hoe deze werkwijze kon worden toegestaan, terwijl ook voedselveiligheidsautoriteit Efsa zich ernstig zorgen maakte over de hoge risico’s van de pesticiden.

Het is moeilijk te begrijpen hoe de Commissie legitiem kon besluiten dat deze middelen geen schadelijk effect of geen onaanvaardbare invloed op het milieu hebben

Ook in Nederland zijn dergelijke schadelijke middelen op de markt gekomen. Muilerman noemt als voorbeeld Pyridaben, een insecticide bestemd voor de glastuinbouw. Nederlandse toelatingsautoriteit stond het middel toe op de markt. Het blijkt zeer giftig te zijn voor waterorganismen, zoogdieren en bijen. DG Sanco noemde de schadelijke werking voor het milieu echter ‘niet onacceptabel’.

cc-foto

Geef een reactie

Laatste reacties (30)