7

Europese partijen ontvangen volop buitenlandse donaties

Hoewel de afzonderlijke lidstaten door de bank genomen redelijk streng zijn in het toelaten van buitenlandse giften aan politieke partijen, blijkt dit onder Europese partijen geen probleem. Dit is de uitkomst van een onderzoek door Follow the Money. Van de bijna duizend donaties die er binnen kwamen, waren er bijna tweehonderd afkomstig van buiten de Europese Unie.

De kroon spant de ALDE-partij, de liberalen waar onder andere D66 en VVD deel van uitmaken. Eenderde van alle donaties die de partij binnen weet te halen komt van buiten de Europese Unie. Voor alle partijen samen geldt een gemiddelde van 18 procent, dus de liberalen steken daar met kop en schouders bovenuit. Vooral Amerikaanse multinationals weten de weg naar de liberale partijburelen goed te vinden. Hiervoor werden bijzondere constructies bedacht.

Zo werden lobbyisten aangesteld om aankomende politici cursussen te geven of konden ze aanschuiven bij panels. De zogenaamde Politics & Government Outreach Manager van Facebook en de Brand & Comms Manager van ‘Grow with Google’ kregen het voor elkaar onder de vlag van ALDE een cursus ‘Running for Office’ te geven. Een panel over nep-nieuws bestond uit lobbyisten van Facebook, Google en Microsoft. Juist deze bedrijven worden er regelmatig van beschuldigd een te grote rol te spelen in het democratisch proces.

Cc-foto: Gabriele82

Geef een reactie

Laatste reacties (7)