9

Europese Raad geeft VS totale inzage in bankgegevens

Akkoord doorgedrukt, voordat verdrag Lissabon van kracht werd en Europees Parlement stemrecht zou hebben

De Europese Raad heeft maandag een akkoord getekend met de Verenigde Staten om onbeperkt bankgegevens uit te wisselen. De VS wilden inzage in transactiegegevens om de geldstromen van terroristische organisaties te volgen.
De Europese Raad kon deze beslissing maandag nog nemen zonder daarover het Europese Parlement of de nationale parlementen te raadplegen. Op 1 december gaat het verdrag van Lissabon in en dat stelt dat het EP over dergelijke besluiten moet stemmen. Het Europese Parlement heeft er op aangedrongen met de beslissing te wachten, maar het mocht niet baten.

Door redactie Joop
De meeste transacties worden op dit moment al gemonitord, omdat het bedrijf dat deze transacties uitvoert, SWIFT, een Amerikaanse tak heeft en vandaaruit is verplicht om inzage toe te staan. SWIFT is van plan om zijn gegevens niet langer in de VS op te slaan maar naar Zwitserland te verhuizen om aan dit toezicht te ontkomen. De VS en Europa proberen dit voor te zijn, door het verdrag zo gauw mogelijk te tekenen.

EU-voorzitter Zweden heeft het punt voor vandaag op de agenda gezet van de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De bestaande monitoring van transacties is in februari van dit jaar geëvalueerd door een rechter die door de Europese Commissie was aangewezen. Die oordeelde toen dat de privacy gewaarborgd was en dat er de de uitwisseling van informatie waardevol was voor de strijd tegen het terrorisme in Europa.

Binnen de EU heeft de uitwisseling van bankgegevens vooral in Duitsland tot veel protesten geleid. Daar zei de Commissaris voor Bescherming van Persoonsgegevens Peter Schaar dat “niemand precies weet om hoeveel gegevens het gaat. Bovendien is het nu al goed mogelijk om gegevens uit te wisselen in individuele gevallen.” 

Foto: Flickr CC Werner Faymann

Geef een reactie

Laatste reacties (9)