25

Europese Rekenkamer: EU verspilt miljarden

'Er is geld, dus moeten er projecten komen, is de gedachte bij lidstaten' ... Doelen worden zelden vooraf geformuleerd 

De Rekenkamer ziet ‘een gebrek aan prestatiegerichtheid’ in de opzet van de EU-begroting. Lidstaten vinden het wegzetten van de miljarden euro’s aan EU-subsidie belangrijker dan het daarmee werkelijk behalen van doelen, áls die al vooraf geformuleerd worden. Dit concludeert de Rekenkamer na onderzoek over de periode 2007-2013.

De Rekenkamer voorziet weinig verbetering tot 2020, de looptijd van de nieuwe Europese meerjarenbegroting (1000 miljard euro), schrijft de Volkskrant. De lidstaten kunnen subsidies verdelen en de gedachte ‘er is geld, dus moeten er projecten komen’ is daarbij leidend. En dat is de verkeerde volgorde, meent de Rekenkamer. De projecten waar het geld naartoe gaat zijn vaak niet gekoppeld aan een vooropgezet doel en er worden geen streefcijfers vastgelegd waaraan resultaten na verloop van tijd kunnen worden afgemeten.

Daarnaast blijkt uit een aantal specifieke onderzoeken van de Rekenkamer dat de meerwaarde van het EU-geld soms onduidelijk is, omdat de lidstaten de met subsidie gefinancierde projecten anders toch uit eigen zak zouden betalen. In de periode waarover de Rekenkamer dit oordeel velt (2007-2013), gaf de EU ruim 900 miljard euro uit.

Foutenpercentage

Het foutenpercentage bij de uitgaven in 2013 wordt op 4,7 procent geschat, ongeveer hetzelfde als in 2012. Slechts een klein deel daarvan betreft fraude. Een groot deel van de fouten wordt gevormd door het verstrekken van subsidies aan projecten die daarvoor eigenlijk niet in aanmerking komen. De meeste fouten worden gemaakt bij projecten waarvan lidstaten medebeheerder zijn. Projecten waar alleen de Europese Commissie het geld beheert, vertonen aanzienlijk minder fouten.

Kritiek

Volgend op een voorstel van de Europese Commisie besloten de lidstaten vorig jaar het EU-budget tot 2020 efficiënter te besteden. De landen krijgen 6 procent van de subsidies pas als zij kunnen aantonen vooraf gestelde doelen te hebben behaald met hun projecten. Maar de Rekenkamer ziet hier nog niet veel van terug.

Nederlandse ministers van Financiën uiten al jaren kritiek op de besteding van de EU-subsidies. Over 2013 geeft de Rekenkamer al voor de twintigste keer op rij geen goedkeurende verklaring. Dat doet ze pas als het foutenpercentage op minder dan 2 procent ligt. Dat kan bereikt worden als lidstaten zelf ingrijpen wanneer ze fouten ontdekken bij het verdelen van de subsidies. Volgens de Rekenkamer zijn lidstaten vaak wel van fouten op de hoogte, maar grijpen ze nog niet in.

De Volkskrant: ‘Fundamentele tekortkomingen’ in Europese begroting

Cc-foto: Images Money

Geef een reactie

Laatste reacties (25)