12

Euthanasie voortaan niet alleen voor terminale patiënten

Artsenfederatie: Ook angst voor dementie is gegronde reden

Artsenfederatie KNMG heeft een nieuw standpunt opgesteld: Voortaan moeten álle euthanasieverzoeken – serieus – behandeld worden. Niet alleen patiënten met een ernstige ziekte kunnen in aanmerking komen, maar ook patiënten met psychische klachten: als het verzoek maar goed behandeld wordt.

Verzoeken van patiënten die van mening zijn dat hun leven voltooid is, of zij die bang zijn voor de gevolgen van dementie moeten ook in aanmerking komen voor euthanasie. Mits het lijden dat ze ondergaan ondraaglijk is. Als een arts niet wil ingaan op het verzoek, dient de patiënt doorverwezen te worden.

De voorwaarde om een verzoek tot euthanasie in te willigen is dat er sprake  moet zijn van een medische grondslag die ondraaglijk en uitzichtloos lijden veroorzaakt. Volgens KNMG hoeft er dus geen sprake te zijn van een ernstige ongeneeslijke of terminale aandoening.

NRC: Artsenfederatie: alle euthanasieverzoeken voortaan behandelen

cc-foto: Borya

Joop is niet uitzichtloos: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (12)