8

Euthanasiewet leidt niet tot meer verzoeken

Wel betere communicatie en kwaliteit van euthanasiepraktijk

Het aantal verzoeken om euthanasie is niet toegenomen sinds de invoering van de euthanasiewet in 2001. Wel is het nu mogelijk de kwaliteit van de euthanasiepraktijk te toetsen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het instituut voor gezondheidszorg Nivel in het British Journal of General Practice.

Uit cijfers van Nivel blijkt dat de euthanasiewet er wel toe heeft geleid dat er meer en beter over euthanasie wordt gecommuniceerd. “En dat komt de kwaliteit ten goede. Zodat bijvoorbeeld de juiste middelen worden gebruikt in de juiste dosering”, aldus de onderzoekers.

De redenen die worden aangevoerd voor de euthanasieverzoeken –  pijn, of verlies van waardigheid – blijken niet zo veel veranderd. Dat er geen ‘euthanasiehype’ is ontstaan, komt volgens de onderzoekers doordat de regeling met zoveel zorgvuldigheidscriteria is omgeven.

Nivel baseert zich op wekelijkse rapportages van een representatieve groep van ruim zestig huisarsten in meer dan veertig praktijken.

Lees hier meer

Foto: Flickr CC Dumplife (Mihai Romanciuc)

Geef een reactie

Laatste reacties (8)