Laatste update 17:58
30

Evangelische kerken vormen besmetttingshaarden voor complotverzinsels over corona

Evangelische kerken, onder meer bekend onder de naam Pinkstergemeente, verspreiden tijdens gebedsdiensten steeds vaker verhalen waarin de pandemie als een complot wordt gezien. De QR-code en het vaccin worden daarbij bestempeld tot producten van de anti-christ, ofwel Satan. De pandemie wordt daarbij ook nog eens gekoppeld aan eindetijdsvoorspellingen die onder een deel van de christenen erg populair zijn. Tegelijkertijd bagatelliseren de complotchristenen de ernst van de ziekte.

Het AD deed onderzoek naar de preken die in evangelische kerken gehouden worden en zocht contact met de predikers. Neem dominee Rennie Schoorstra die zijn religieuze gif verspreidt in Baptistenkerk De Rank in Alkmaar in een preek die meer dan een uur duurt en door hem wordt gebracht als de ‘onderdrukte waarheid’.

De waarheid die de dominee aan zijn volgelingen presenteert komt grotendeels overeen met beproefde complotideeën. Corona is een ‘zogenaamde pandemie’. Vaccineren misdadig. Autoriteiten, media en wetenschappers spelen onder één hoedje om dat te verdoezelen. De QR-codes in de coronapaspoorten zijn een voorbode voor chips die in ons lichaam worden ingebracht. En het is allemaal onderdeel van een groter plan van schatrijke en machtige mannen als Bill Gates en George Soros, leidend naar een nieuwe wereldorde, The Great Reset. Een belangrijke aanvulling op de onbewezen theorieën die sinds het begin van de coronacrisis gretig op sociale media worden rondgepompt: Schoorstra legt ook de koppeling met de bijbel. Hij verwijst naar hoofdstuk 13 van het bijbelboek Openbaringen, waarin het gaat over de eindtijd, die wordt aangekondigd door het ‘teken van het beest’ ofwel de antichrist. De antichrist zal voor de terugkomst van Jezus op aarde een werelddictatuur vestigen, geloven veel christenen, en zij zullen daarbij uitgesloten worden.

Alkmaar is niet de enige plek waar de doempredikers toeslaan. Er ontstaan zelfs compleet nieuwe kerken rond het fenomeen. Zo is er de Wakkere Kerk die zich tegen de overheidsmaatregelen keert en op meer dan 20 plaatsen actief is. En er is het Christenen Collectief dat op de website in een beginselverklaring stelt:

De deelnemers aan Christenen Collectief herkennen dat achter de wereldwijd door overheden opgelegde Covid-19-maatregelen een centrale aansturing zit. Dat die overeenstemmen met aankondigingen gedurende meerdere jaren vanuit globalistische organisaties en hun leiders. We zien hierin contouren van profetieën uit de Bijbel, speciaal het boek Openbaring.

Volgens het AD zijn er in Nederland bij elkaar zo’n half miljoen volgelingen van het veelal op Amerikaanse leest geschoeide evangelische christendom. Ze handelen vaker in apocalyptische verhalen maar de ontwikkeling rond corona is nieuw want deze christenen keerden zich niet eerder tegen vaccinaties, zoals bijvoorbeeld de gelovigen uit de bible belt wel standaard doen.

Theologen zien vooral de koppeling tussen de complotverhalen over corona en de eindtijdprofetieën als problematisch. Die profetieën beweren dat Jezus Christus terugkeert op Aarde als het einde der tijden aanbreekt. Een deel van de christenen kijkt erg uit naar dat beloofde spektakel. De aantrekkingskracht van de bewuste kerken is deels gebaseerd op hun sensationele beweringen over die fantasievolle verwachting. Overigens wordt dat einde der tijden heel vaak gepredikt, soms met precieze datum. Als die niet blijkt te kloppen, zoals tot nu toe steeds het geval was, wordt een nieuwe datum geprikt.

Het AD spreekt met doemprediker Rennie Schoorstra die als een bedreven complotfantast allerlei gebeurtenissen aaneen weeft: “Kijk eens wat er allemaal gebeurt. Je hebt de techbedrijven die ons in onze macht krijgen, Europa dat steeds meer een eenheid wordt, die hele klimaatideologie. En dan kwam ook corona nog eens uit de lucht vallen. Toen vielen bij ons de puzzelstukjes op zijn plaats. Alles wordt klaargemaakt voor totale controle. Big brother is watching you.” Met big brother doelt hij in dit geval vermoedelijk niet op Jezus.

Een andere complotdominee die de krant opspoort en die onder meer in Alblasserdam zijn verzinsels rondstrooit onder gelovigen beweert zaken als: “Dit is een plan uit de hel”. En: “Je mag het niet zeggen, maar dit is erger dan de Tweede Wereldoorlog, erger dan de Holocaust.” Tegengas krijgen de dominees niet of amper. Door het zwijgen ruiken de wappie-christenen nog meer hun kans.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, zelf christendemocraat, heeft zich in een interview met de christelijke zender Family7 wel uitgesproken tegen de complotdominees. “Associaties van coronamaatregelen met de eindtijd en het bijbelboek Openbaring zijn voor mij onnavolgbaar. Maar met alle respect: wat is dan het teken van het beest? Waar we mee bezig zijn is de volksgezondheid beschermen, en dan is dit toch een heel rare manier om over de Bijbel te spreken?”

Op Facebook leiden de woorden van De Jonge meteen weer tot reacties van wappie-christenen. Kortom, de verlossing lijkt nog niet in zicht.

cc-foto: Lawrence OP

Geef een reactie

Laatste reacties (30)