89

Even een vlekje wegwerken

Update: motie van afkeuring haalt het net niet: 65 stemmen voor, 77 tegen ... Eerder: Tweede Kamer voelt premier Rutte aan de tand over Teevendeal 

Woensdag vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de Teevendeal. Premier Rutte zal zich moeten verantwoorden over de chaos rondom de deal en de bevindingen van de commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de schikking met Cees H.


Updates onderaan

Eén van de belangrijkste vragen lijkt te zijn waarom premier Rutte van mening is dat de deal met Cees H. deugde. In tegenstelling tot de commissie-Oosting, die vindt dat het bedrag dat H. mocht houden, 4,7 miljoen euro, niet in proportie is. Maar Oosting kent de tegenprestatie niet, aldus Rutte, tot irritatie van H.’s advocaat en de oppositie.

Toenmalig hoofdofficier van justitie, Vrakking, zegt in het rapport dat H. inderdaad inlichtingen heeft gegeven, waarna Teeven bereid was iets terug te doen, “voor één of meer ándere grote strafzaken”. Maar wat is niet duidelijk, volgens NRC zal ook premier Rutte hier nooit definitieve duidelijkheid over geven.

Inmiddels krabbelt de VVD een beetje bij beetje terug. Eerst verdedigde Rutte de deal nog, maar nu ‘aanvaardt’ het kabinet de uitkomst van het onderzoek van Oosting. Ook erkent de premier inmiddels dat het gespreksverslag van een topambtenaar met voormalig staatssecretaris Fred Teeven aan de Tweede Kamer moet worden overhandigd. Eerder wilde Rutte dat niet, omdat het om een persoonlijk relaas zou zijn gegaan.

Het beeld dat nu is ontstaan is dat van een premier die onzichtbaar is. Een man die op cruciale moment niet door vroeg en erop vertrouwde dat zijn minister (Opstelten) het allemaal we zou afhandelen.

Update 21.00 uur:
Rutte steekt de hand in eigen boezem en verwijt zichzelf drie zaken. Zo heeft hij afgelopen vrijdag ‘te stellig’ gereageerd, had hij de afgelopen twee jaar ‘meer op de bal moeten zitten’ om de waarheid van Justitie te eisen en had hij meer tijd moeten nemen om te beoordelen of hij een ambtelijk stuk van Justitie kon delen met de Kamer (in het debat op 10 maart, na het aftreden van Opstelten en Teeven). 

Update 22.30 uur:
Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft een motie van afkeuring ingediend, die door de voltallige oppositie werd gesteund. Segers: 

Ja, de premier is diep door het stof gegaan, maar de twijfel blijft.

65 Kamerleden stemmen voor de motie, 77 Kamerleden tegen.
Eerder op Joop: Kabinet geeft toe: Teevendeal was fout

Geef een reactie

Laatste reacties (89)