40

Ex-kankerpatiënt zkt hypotheek

Afsluiten hypotheek of levensverzekering blijkt voor ex-kankerpatiënten moeilijk… Eventueel alternatief: fiks hogere premie

Het afsluiten van een hypotheek of een levensverzekering blijkt voor ex-kankerpatiënten bijna onmogelijk. Dat meldt de Volkskrant. Ook als de kanker al een tijd is genezen, krijgen ze vaak nul op het rekest. Als een hypotheek of levensverzekering wel wordt verstrekt, is dat vaak met een fiks hogere premie.

De Volkskrant schrijft:

Van de ex-kankerpatiënten onder de 50 jaar, had bijna 60 procent vanwege zijn ziektegeschiedenis problemen bij het verkrijgen van een levensverzekering. De meerderheid van deze probleemgroep wordt geweigerd. Ongeveer eenvijfde moet een hogere premie betalen. Van de jonge ex-kankerpatiënten had ook 33 procent problemen met het aanvragen van een hypotheek.

Het gaat nog verder: zelfs vrouwen die géén borstkanker hebben, maar bij wie een erfelijke vorm van borstkanker is de familie zit, moeten rekening houden met het eventueel willen afsluiten van een hypotheek. Laurence Maes, van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten verklaart:

Vrouwen die hun borsten preventief willen laten verwijderen, krijgen vaak het advies om daarmee te wachten totdat ze een huis hebben gekocht. Dan hoeven ze het ook niet aan de verzekering te vertellen. Want er zijn vrouwen die om die reden worden geweigerd. Er zijn ook vrouwen die wachten met het testen van hun dna op deze vorm van borstkanker totdat ze een hypotheek hebben.

Het Verbond van Verzekeraars kent de klachten en noemt het weigeren van een ex-kankerpatiënt ‘hard en zuur’. Maar:

Het gaat om risicoschattingen. Ook al zegt een arts dat iemand genezen is, dan kan uit de statistiek blijken dat de kans groot is dat het terugkomt. Een brandend huis kun je ook niet verzekeren. Het is de keuze van de wetgever dat dit een ‘vrije’ verzekering is. Dat betekent dat verzekeraars niet verplicht zijn om iemand te accepteren.

Lees verder bij de Volkskrant: ‘Geen hypotheek of verzekering na kanker’

Geef een reactie

Laatste reacties (40)