402

Ex-PvdA’ers kondigen eigen beweging aan

Uitkomst crisisberaad: PvdA'ers uit fractie na kritiek op integratiebeleid ... Kuzu en Öztürk: 'Wij worden monddood gemaakt'

De twee PvdA-Kamerleden die zich eerder kritisch uit lieten over het plan van minister Asscher om enkele Turkse organisaties in Nederland te laten monitoren, zijn opgestapt. Dat was de uitkomst na een drie uur durende fractievergadering donderdagavond waar met de twee Kamerleden werd gesproken. Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk zijn uiteindelijk zelf opgestapt, omdat zij menen het integratiebeleid van de partij niet langer te kunnen onderschrijven.


Updates onderaan

De twee PvdA’ers zijn woedend op de partijtop. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat het debat over integratie is “verhard, verruwd en verrechtst”. Ze zouden autochtonen en allochtonen juist hebben willen verbinden. Vrijdag volgt een uitgebreidere verklaring.

Ook Samsom reageerde na het crisisoverleg:

Het verlies van de twee zetels kan zorgen voor onrust binnen de Turks-Nederlandse achterban van de PvdA. Het is nog de vraag of de twee politici in de Kamer blijven. De coalitie tussen PvdA en VVD gaat dan van 79 naar 77 zetels, dat is nog steeds een meerderheid in de Tweede Kamer. 

Kritiek

Kuzu en Öztürk lieten zich eerder deze week in het AD negatief uit over het integratiebeleid van minister Asscher. Zij vinden dat de minister zich te kritisch opstelt tegenover Turkse organisaties als het religieuze Milli Görüs en de Fetullah Gülenbeweging. Asscher kondigde aan naar aanleiding van een rapport van het Sociaal-Cultureel Planbureau deze organisaties de komende vijf jaar intensief te gaan monitoren. Uit het rapport zou blijken dat ze zich vooral richten op “versterking van de Turks-islamitische identiteit” in plaats van op integratie in de Nederlandse samenleving. 

Afstand

Minister Asscher was niet blij met het commentaar van de twee PvdA-Kamerleden. Ook Ahmed Marcouch nam als integratiewoordvoerder van de PvdA afstand van de uitspraken. De uitspraken van de twee Kamerleden staan haaks op de standpunten van de PvdA over integratie. Dat standpunt is dat openstelling voor de Nederlandse samenleving een voorwaarde is om hier te mogen blijven. De in opspraak geraakte Kamerleden vinden nu juist dat minister Asscher de twee “in zichzelf gekeerde” organisaties buitensluit. 

Fractievoorzitter Diederik Samsom probeerde donderdagmiddag de boel nog te sussen door te zeggen dat de woorden van de twee Kamerleden te zwaar zijn aangezet in de krant en dat er niet zoveel aan de hand is. 

Update vrijdag 9.30 uur:
De Kamerleden zijn niet alleen uit de fractie gezet, ze zijn ook geroyeerd. Dat blijkt uit een verklaring van het partijbestuur:

De afgelopen tijd is er binnen de PvdA discussie geweest over de wijze waarop door het kabinet onderzoek gedaan wordt naar een aantal Turkse organisaties in Nederland.

Integratie raakt aan de kern van waar de sociaaldemocratie voor staat: emancipatie, vrijheid, solidariteit en gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s. Aan ons verzet tegen uitsluiting en voor verdraagzaamheid. Deze discussie had ook zijn weerslag op de PvdA fractie in de Tweede Kamer. Hierover is een meningsverschil ontstaan tussen twee Kamerleden -Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu- en de overige PvdA-fractieleden.

De PvdA-fractie heeft vanavond een klemmend beroep gedaan op deze twee leden om hun vertrouwen uit te spreken in de opstelling van de eigen fractie in het integratiedebat en in de minister. Daar waren zij niet toe bereid. Ze hebben zelf aangegeven niet verder te willen in de fractie en zijn uit de fractie gestapt.

Het Partijbestuur heeft voorts het verzoek gekregen van het fractiebestuur om uit te spreken dat de genoemde leden niet langer het woord kunnen voeren namens de Partij van de Arbeid en om de procedure tot ontneming van het lidmaatschap te starten. Het Partijbestuur heeft hier mee ingestemd.”

Update vrijdag 16.50 uur: Kuzu en Öztürk willen eigen beweging beginnen

In een verklaring op Facebook laat Kuzu op vrijdagmiddag weten:

Wij hebben hectische en bewogen dagen achter de rug. Wij bedanken iedereen voor de vele steunbetuigingen. Daardoor voelen wij ons gesterkt om te bouwen aan een beweging waar Nederland naar snakt, gericht op acceptatie van een ieder in de samenleving die wil bouwen aan een toekomst waarin iedereen echt gelijkwaardig wordt behandeld.

Later volgt een uitgebreidere verklaring.

Vrijdagochtend bleek dat er al langer enenigheid was was binnen de partij over het integratiebeleid. En van de discussiepunten ontstond nadat Kuzu en Öztürk zouden hebben geëist een Turkse medewerker integratie voor de hele fractie aan te stellen. Dit meldt de NOS.

Geef een reactie

Laatste reacties (402)