194

Experts: nieuwe gevaarlijke epidemieën als we niet stoppen met natuurvernietiging

Als de vernietiging van de natuur geen halt wordt toegeroepen, zullen er nieuwe pandemieën komen die nog gevaarlijker zijn dan de huidige corona-epidemie. Dat verwachten de hoogleraren Josef Settele, Sandra Díaz en Eduardo Brondizio, stuk voor stuk vooraanstaande deskundigen op het gebied van biodiversiteit. The Guardian meldt:

“Er is maar een soort verantwoordelijk voor de Covid-19-pandemie: dat zijn wij”, verklaren de experts. “Recente pandemieën zijn een direct gevolg van menselijke activiteit, en in het bijzonder onze wereldwijde financiële en economische systemen die economische groei voorrang geven boven al het andere. “

De ontbossing, handel in wilde dieren, intensieve veehouderij, aanleg van wegen en mijnbouw hebben gezorgd voor een ‘perfecte storm’ waardoor de kans dat een virus overspringt tussen soorten enorm is toegenomen, schrijven de deskundigen in een nieuwe publicatie. Door het toegenomen vliegverkeer en de urbanisatie kan een virus zich bovendien razendsnel onder mensen verspreiden.

De experts verwachten dat het aantal pandemieën in de toekomst verder zal toenemen. Om die reden raden zij overheden aan om veel meer te doen aan milieubescherming. Alleen op die manier valt het tij te keren. “De gezondheid van mensen hangt nauw samen met de gezondheid van wilde dieren, boerderijdieren en het milieu.”

De experts raden aan om landen te helpen waar het risico het grootst is dat een virus overspringt op mensen. Het gaat dan onder meer om landen in Azië waar op grote schaal wilde dieren worden verhandeld op markten, en om Afrikaanse landen waar veel vlees van wilde dieren wordt gegeten.

Dergelijke programma’s kunnen jaarlijks tientallen miljarden per jaar kosten, maar de experts wijzen erop dat dat een schijntje is in vergelijking met de kosten van een pandemie. Alleen al in Nederland slaat het financieringsoverschot van 2019 van 14 miljard euro dit jaar om in een begrotingstekort van 92 miljard.

cc-foto: Free-Photo

Geef een reactie

Laatste reacties (194)