55

Experts partijen eens over klimaatmaatregelen

Milieucommissies van diverse politieke partijen zijn het overeengekomen dat er een variabele wegenbelasting moet komen. Daarnaast willen ze dat alle kolencentrales dicht gaan, de gaswinning in Groningen minimaal wordt en dat de belastingdruk groter wordt op vervuiling en het gebruik van grondstoffen. Het gaat om de commissies van de onderhandelende formatiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, maar daarnaast hebben ook PvdA en ChristenUnie steun betuigd voor de klimaatmaatregelen.

Binnen GroenLinks wordt er enthousiasme geuit over het feit dat verschillende politieke partijen het kennelijk eens kunnen worden over klimaatmaatregelen, en D66 denkt dat de plannen nog weleens een rol zouden kunnen gaan spelen binnen de onderhandelingen. Desalniettemin wordt ook benadrukt dat de plannen geen formele status hebben en het enthousiasme erover uiteenloopt.

Anderen wijzen erop dat er op dit moment veel voorstellen naar de onderhandelende partijen worden gestuurd. Edith Schippers benadrukte dat de onderhandelaars op dit punt van de formatie allemaal voorstellen moeten doen. Maar ‘als die op basis van deze plannen allemaal hetzelfde standpunt inbrengen, dan vergemakkelijkt dat de situatie’ aldus Schippers.

De milieucommissies van de formerende partijen, ChristenUnie en D66 willen dat de wegenbelasting afhankelijk wordt van het aantal kilometers dat iemand rijdt en de uitstoot van zijn auto. De verkoop van nieuwe voertuigen die worden aangedreven met fossiele brandstoffen willen ze ontmoedigen. Tegen 2025 moet die verkoop helemaal zijn gestopt. Om hierop vooruit te lopen moeten er nu al meer laadpalen voor elektrische auto’s worden geplaatst.

Ook zou er volgens de milieucommissies ene netwerk moeten komen van aaneengesloten natuurgebieden en een fonds om duurzaam materiaalgebruik en energiebesparing. De commissies willen ook dat er wordt geïnvesteerd in windmolens op land en op zee.

De commissies willen dat de overheid met deze klimaatmaatregelen de regie gaat nemen in het bereiken van milieudoelstellingen, in plaats van het initiatief over te laten aan de markt.

Foto: CC Sebastiaan ter Burg

Geef een reactie

Laatste reacties (55)