108

Exploderende zorgkosten bom onder economisch herstel

CPB: Lichte groei in 2010 en '11. Koopkracht neemt af. Zorgkosten rijzen pan uit. Begrotingstekort neemt toe. Politiek moet 29 miljard bezuinigen. Lichtpunt: toename werkloosheid valt mee

De kwetsbare groei van de economie dreigt teniet te worden gedaan door de toenemende kosten voor de zorg. Dit zegt het Centraal Plan Bureau (CPB) op basis van ramingen voor de jaren 2010 tot en met 2015.
Als de politiek geen manier vindt om de zorgkosten te beheersen, zal het begrotingstekort toenemen en de staatsschuld exploderen. De overheid zal 29 miljard euro moeten bezuinigen om het tekort terug te dringen.

Door redactie Joop

In de tweede helft van 2009 is de Nederlandse economie weer gaan groeien. Naar verwachting zet deze groei in 2010 en 2011 door, maar de schade die de Nederlandse economie heeft geleden door de crisis is nog verre van hersteld.

Volgens het CPB was de economische krimp van 4% in 2009 de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog en was zelfs groter dan tijdens enig jaar van de jaren dertig. De ergste klappen zijn in eerste instantie opgevangen door bedrijven en de overheid.

Nu wordt het effect van de crisis ook zichtbaar in de koopkrachtcijfers van 2010. De koopkracht daalt dit jaar met een half procent. Ook in 2011 daalt, bij ongewijzigd beleid, de koopkracht, met gemiddeld een kwart procent. Naar verwachting herstellen de winsten van bedrijven dit en volgend jaar van de sterke terugval in 2009.

Zorgkosten
Door de langere levensverwachting van mensen en de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zullen de kosten voor zorg de komende jaren de pan uit rijzen. De uitgaven voor de zorg zullen sneller groeien dan de economie.

Als de overheid niet snel ingrijpt zal het begrotingstekort de komende jaren toenemen en zal de staatsschuld exploderen. De overheid zal 29 miljard euro moeten bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen. Zo blijkt uit de ramingen van het CPB. Het tekort zal in 2010 oplopen tot 6,3 procent van bruto binnenlands product (BBP) en in 2011 naar verwachting weer wat dalen naar 4,9 procent.

Deze tekorten zij ver boven de Europese norm van maximaal 3 procent en leiden er, samen met de ingrepen in de financiële sector van de afgelopen jaren, toe dat ook de staatsschuld zal oplopen. Het CPB verwacht een oploop van de staatsschuld van 45,5 procent van het BBP in 2007 tot 68,9 procent in 2011.

Werkloosheid
Een lichtpunt in de overigens sombere ramingen van het CPB is dat het met de werkeloosheid mee lijkt te vallen. Zowel in vergelijking met vorige crises als internationaal doet de Nederlandse arbeidsmarkt het goed. In de raming van het CPB stijgt het aantal werklozen van gemiddeld 379 duizen in 2009 naar 500 duizend in 2010 en 2011. Dat komt neer op 6,5 procent van de beroepsbevolking. 

Lees hier meer

Bekijk ook het volledige Sociaal Economische Plan (SEP) 2010 en de Economische Verkenning 2011 – 2015 van het CPB

Geef een reactie

Laatste reacties (108)