95

Explosie zorgpremies dreigt in 2015

Ziektekostenverzekering vanaf 2015 twintig procent duurder …. is de zorg straks nog wel voor iedereen betaalbaar?

Zorgverzekeraars hebben winst gemaakt en toch ziet de toekomst er voor de betaler dramatisch uit: de zorg aan huis neemt af, het eigen risico gaat wéér omhoog en onze zorgpremies zullen volgens jaar waarschijnlijk met twintig procent toenemen. Wat is er aan de hand in de zorg?

Het kabinet maakt zich ernstig zorgen over een dreigende explosie van de kosten van de ziektekostenverzekering in 2015. Dat schrijft de Volkskrant woensdag. Uit berekeningen van vakbeweging en werkgevers blijkt dat de premie voor iedereen in 2015 met bijna twintig procent stijgt, dat is ongeveer 200 euro op jaarbasis. Daarbij gaat het eigen risico opnieuw omhoog naar ruim 400 euro. En werkgevers moeten 1,6 miljard euro aan extra zorgpremie gaan betalen voor hun werknemers.

De explosie van de kosten zijn de gevolgen van de hervorming van de zorg. In een vertrouwelijke brief aan minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid waarschuwen de vakbeweging en de werkgevers voor de ‘onaanvaardbare’ en ‘onnodige’ dreigende lastenverhoging. Volgens de Volkskrant bevestigen bronnen rond het kabinet dat deze vrees in de coalitie wordt gedeeld.

Op dit moment is het Ministerie van Volksgezondheid bezig met het onderzoeken van de consequenties van de hervormingsplannen. Het kabinet kan de stijging van de kosten misschien compenseren via de belasting, maar die belastinginkomsten zijn hard nodig voor de begroting. Volgens de lobbyclub van de zorgverzekeraars is de stijging trouwens minder groot en zal die niet meer dan honderd euro zijn.

Een van de belangrijke veranderingen on het zorgstelsel is de Awbz, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz). Die wet wordt vanaf volgens jaar ingeperkt. De Awbz blijft alleen bestaan voor zorg in instellingen, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. De toegang tot deze instellingen wordt beperkt. Gevolg is dat meer mensen langer thuis zullen blijven wonen en daar meer zorg nodig hebben. De gemeenten worden verantwoordelijk voor die zorg.  Een nóg groter deel van de Awbz komt in de verplichte basisverzekering.

De vakbond en de werkgevers vinden dat de langdurige zorg gefinancierd moet blijven worden zoals dat nu gaat. De financiële verschuivingen zijn in hun ogen te groot en zullen teveel problemen opleveren. Ze zijn van mening dat er een ander alternatief mogelijk is, namelijk de langdurige zorg bekostigen via een vaste bijdrage uit belastinginkomsten.

Lees ‘Zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 – stijging van bijna 20 procent‘ in de Volkskrant.

CC foto: Shirley de Jong

Geef een reactie

Laatste reacties (95)