46

‘Extreem-rechts grotere dreiging dan islamisme’

Australische politie en wetenschappers waarschuwen voor radicalisering

Terwijl de media en politici alle aandacht richten op het probleem van radicale islamisten, rukt aan de andere zijde van het spectrum het rechtsextremisme op, dat een nog veel grotere bedreiging vormt voor de maatschappij. Al is het alleen al omdat het recruteringspotentieel veel groter is.

The Age doet verslag van een conferentie waar politieambtenaren en wetenschappers zich over het probleem bogen. Anne Aly van de Curtin University zette uiteen dat het extremistisch geweld op het continent steeds meer gaat lijken op het Amerikaans extremisme. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er sinds 9/11 twee keer zoveel doden in de VS zijn gevallen als gevolg van extreemrechts geweld als van islamistische gewelddaden.

untitled (37 of 39)Commissaris Nick Kaldas waarschuwde voor de toename van racisme en discriminatie in de maatschappij. Hij prees het feit dat anderzijds steeds meer burgers alert zijn op racisme. Australië heeft te maken met de opkomst van een aantal extreemrechtse groeperingen die aanhangers trachten te werven onder mensen die geschokt zijn door islamistisch terrorisme. Een politieofficier wees op het gevaar dat rechtsextremisten steeds meer in de openbaarheid opereren in plaats van ondergronds, zoals vroeger.

Een woordvoerder van de islamitische vriendschapsvereniging wees op de gevaarlijke rol van shock-jocks en rechtse columnisten die geen enkele verantwoordelijkheidsgevoel tonen voor het vijandige klimaat dat ze scheppen. Hij wees ook op de schuivende opvattingen. Rechste opiniemakers eisten eerst assimilatie van de moslims maar dat is opgeschoven naar het standpunt dat er in de samenleving geen plaats is voor moslims.

Nederland levert een geheel eigen bijdrage aan de groei van het probleem. Vorig jaar nog reisde Geert Wilders naar Australië om de plaatselijke bevolking op te hitsen tegen de islam. Hij steunde ook de vorming van een extreemrechtse partij daar. Het probleem van de export van extremisme is in Nederland echter onbespreekbaar, laat staan een discussie over mogelijke maatregelen er tegen.

Right-wing extremism equal to Muslim radicalisation: academics and police

cc-foto: Anthony Brewster

Geef een reactie

Laatste reacties (46)