59

Falende directeur krijgt bijna miljoen euro mee van waterschappen

Directeur van Hefpunt werd in 2013 op non-actief gezet, maar blijkt 905.000 euro oprotpremie te krijgen van de drie noordelijke waterschappen

Volgens recente wetgeving mag een ontslagvergoeding in de semipublieke sector niet meer dan 75.000 euro bedragen, maar oud-directeur Alfred Huitema van Hefpunt in Groningen – dat belastingen voor drie noordelijke waterschappen en enkele gemeenten int – heeft bedongen dat hij maar liefst 905.000 euro meekrijgt. Leden van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân zijn pas deze week geïnformeerd over de dure vertrekregeling die afgelopen zomer getroffen werd voor de directeur, die eind 2013 op non-actief werd gezet.

Jakob Bartelds, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Hefpunt en waterschapsbestuurder van Hunze en Aa’s, betreurt de ophef en had gehoopt dat de zaak buiten de publiciteit zou blijven. Volgens Bartelds is de regeling getroffen conform de Wet normering topinkomens.

Algemeen bestuurlid Sjerp de Jong (Lagere Lasten Burger) neemt geen genoegen met het statement van Bartelds. De Jong hekelt de ‘cryptische’ wijze waarop het AB via opmerkingen in de jaarrapportage is geïnformeerd en zegt niet te begrijpen waarom de AB-leden slechts summiere uitleg krijgen over de reden van het ontslag van de directeur en de vertrekregeling:

Eerst werd er gezegd dat er gerommeld was. Later was de uitleg: verschil van mening over de koers. En dan blijkt achteraf dat hij een flinke som heeft meegekregen. Dat klopt niet.

Fries Dagblad: Ophef over vertrekregeling ontslagen Hefpuntdirecteur

Cc-foto: Marco Facci

Geef een reactie

Laatste reacties (59)