31

FNV: 60-plussers moeten plaats maken voor jeugd

Vakcentrale wil tijdelijk weer arbeidsduurverkorting ... CDA-Kamerlid Mirjam Sterk wordt ambassadeur jeugdwerkloosheid

De vakcentrale FNV wil dat 60-plusser de mogelijkheid krijgen om minder te werken, zodat jongeren een kans krijgen op een baan. Een tijdelijke herinvoering van de zogeheten arbeidsduurverkorting moet de oplopende jeugdwerkloosheid tegengaan. Oudere werknemers zouden ook een coachende rol kunnen vervullen voor jongeren, vindt de FNV. Voorwaarde is een redelijke inkomenszekerheid voor de ouderen, die vooraf duidelijk is, zo meldt de Volkskrant woensdag.

De FNV wil dit plan voor een ‘generatiepact’ inbrengen in het sociaal overleg met werkgevers en kabinet, schrijft de Volkskrant. Het plan beoogt ook zuinig om te gaan met vakkrachten. “Door hen gedeeltelijk te ontzien kunnen zij langer doorwerken en kunnen ze helpen bij de opleiding van nieuwe, jonge vakkrachten in bedrijven”, is in een FNV-notitie te lezen.

De arbeidsduurverkorting is een maatregel die ook tijdens de economische crisis van begin van jaren ’80 werd ingezet om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Anders dan toen gaat het nu om een uitgebreide mix van maatregelen, staat in het FNV-stuk. De vakcentrale gaat ervan uit dat die tijdelijk zijn en afgesproken kunnen worden voor de duur van drie jaar: van 2013 tot 2016.

50 miljoen
De ministers Asscher van Sociale Zaken en Bussemaker van Onderwijs stelden  onlangs 50 miljoen euro extra beschikbaar om werkloosheid onder jongeren te bestrijden en te voorkomen. Het kabinet wil vooral mbo’ers motiveren om door te leren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, zo meldt de NOS.

Vooral in technische sectoren is er een tekort aan arbeidskrachten. Om dat op te vullen komt er een ‘Techniekpact’ tussen het kabinet, de sociale partners en de onderwijsinstellingen. CDA-Kamerlid Mirjam Sterk is door Asscher benoemd tot speciaal ambassadeur voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Volkskrant: FNV wil tijdelijk weer arbeidsduurverkorting

NOS: Sterk pakt jeugdwerkloosheid aan

Foto-cc: Erik van Roekel

Geef een reactie

Laatste reacties (31)