17

FNV aan Opstelten: Ontzie zwakkeren, denk aan mensenrechten

FNV-voorzitter Agnes Jongerius schrijft brief aan informateur

Vakbond FNV roept informateur Ivo Opstelten in een brief op om bij het afspreken van bezuinigingen de zwakkeren in de samenleving te ontzien. Omdat de PVV deelneemt aan de formatiebesprekingen vraagt FNV-voorzitter Agnes Jongerius Opstelten om ook de mensenrechten niet te vergeten.

FNV Brief Aan Formateur Opstelten
In de brief benadrukt de FNV nogmaals dat de keuze van de partijen om 18 miljard euro te besparen met alleen bezuinigingen een zeer onverstandige is. Op zijn website schrijft de vakbond:

Dit kan leiden tot ongewenst grote bezuinigingen op de sociale zekerheid, de zorg en de publieke dienstverlening met grote negatieve consequenties voor de lagere en midden inkomens.

Ook herinnert de FNV Opstelten nog even aan het onlangs gesloten akkoord over AOW en pensioenen:

De FNV dringt er met klem op aan dat een nieuw kabinet het door sociale partners afgesloten Pensioenakkoord onverkort overneemt.

Op het gebied van integratie en asiel en veiligheid waarschuwt de bond ervoor de grondrechten van mensen niet in het geding mogen komen.

Van belang is dat geaccepteerde verschillen van inzicht tussen de partijen betrokken bij uw onderzoek niet leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen van deelname aan het maatschappelijk leven en het arbeidsproces.

Geef een reactie

Laatste reacties (17)