55

FNV: Kabinetsplan is een Trojaans paard

'Kabinet schuift bezuinigingen door naar gemeente en snijdt te veel in sociale zekerheid'

De FNV verzet zich tegen het conceptbestuursakkoord tussen het Rijk en de lagere overheden. In een brief in de Volkskrant roept Federatiebestuurder Leo Hartveld gemeenten op het akkoord te verwerpen.

Op 8 juni stemmen gemeenten over het akkoord. In het akkoord staan afspraken over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als de arbeidsmarkt, jeugdzorg en AWBZ. Volgens Hartveld is het bestuursakkoord voor de gemeenten een soort Paard van Troje. Hartveld schrijft:

Op het eerste gezicht lijkt er voor de gemeenten veel te winnen. De decentralisatie van taken zorgt er voor dat gemeenten veel meer te zeggen krijgen over legio onderwerpen als sociale zaken, jeugdzorg, WMO etc. De top van de VNG en het kabinet leiden de aandacht af door hier steeds naar te wijzen. Maar met de taken komen nog veel grotere risico’s en verantwoordelijkheden die gemeenten redelijkerwijs niet kunnen dragen.

Lees hier de brief van Leo Hartveld

De Volkskrant: FNV weigert kabinetsplan uit te voeren

Geef een reactie

Laatste reacties (55)