230

FNV laat Jongerius vallen

Update: FNV richt nieuwe vakbeweging op... Bestaande bonden kunnen op den duur toetreden… Aan Jetta Klijnsma (PvdA) om alles op poten te zetten... Geen plek voor Agnes Jongerius

De FNV gaat een nieuwe vakbond oprichten. Dat hebben Han Noten en Herman Wijffels, bemiddelaars in het conflict bij de grootste vakcentrale van Nederland, bekend gemaakt. Een nieuwe vakbeweging is hard nodig, omdat de bestaande structuur van de FNV niet aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, aldus Wijffels. Voor de huidige voorzitter, Agnes Jongerius, is er geen plek binnen de nieuwe organisatie. Ook van haar opponent, Henk van der Kolk, wordt afscheid genomen.


Update 19.30

FNV is verdeeld door het pensioenakkoord. De twee grootste bonden, Abvakabo en FNV Bondgenoten zijn tegen dat akkoord, maar doordat de andere bonden wel instemden, kon voorzitter Agnes Jongerius het pensioenakkoord toch tekenen.

Jongerius zal geen deel gaan uitmaken van de nieuw op te richten vakbeweging. Jetta Klijnsma is gevraagd om alles op poten te zetten. Ook voor de opponent van Jongerius, Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, is er geen plek in de nieuwe organisatie. Van der Kolk zegde in september zijn vertrouwen op in Jongerius. Hij vond het ondenkbaar dat de voorzitter geen rekening hield met de ‘nee’-stem van FNV Bondgenoten bij het pensioenakkoord. Van der Kolk:

Wij vinden het ondenkbaar dat je die stem naast je neerlegt, temeer omdat de voorzitter eerder gezegd heeft: ik luister naar leden. Dan rest ons niets anders dan het vertrouwen op te zeggen.

NOS: FNV-bond NVJ: FNV blijft bijeen

Geef een reactie

Laatste reacties (230)